Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De laatste profeet werd nu gestuurd, dus a.u.b. verwerp dit geschenk niet!

Ontvangen op vrijdag 19 juli 2013

15.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij je bezorgd maakt en je onbemind voelt door deze missie, moet je weten dat de Heilige Geest jou altijd sterk zal houden. Jij zult nooit onwaarheden kunnen verkondigen aangezien dat door Mijn geliefde Vader niet toegestaan wordt. Jij bent de eindtijdprofeet, en hoewel Ik weet dat dit jou angst aanjaagt, weet dit.

Door de liefde van Mijn Vader verleen Ik de wereld grote barmhartigheid. De laatste profeet werd nu gestuurd, dus a.u.b. verwerp dit geschenk niet want het is het verlangen van Mijn Vader om al Zijn kinderen te omklemmen en hen te behoeden voor het kwaad in de wereld. Dit is het geschenk om jullie de laatste redding van een verschrikkelijke bestraffing te brengen.

Verwerp dit geschenk van profetie niet, de laatste tussenkomst van de Hemel om jullie te behoeden voor onheil!

Diegenen die Mijn Vader niet eren, en die heidense goden aanbidden: jullie landen zullen van de aardbodem geveegd worden als jullie je niet naar de Ene Ware God toekeren. Jullie, die valse goden aanbidden – die jullie een schitterende toekomst beloven en die een beroep doen op jullie ijdelheid – zullen van Mij weggejaagd worden, en jullie zullen verdrinken in een eindeloze leegte – een afgrond waaruit jullie nooit zullen terugkeren.

Luister nu, jullie allemaal! Ik roep vanuit de Hemel de mensheid op. Mijn profeet zal gewoon doen wat Ik haar zeg. Zij gehoorzaamt Mij, de Zoon van God, de Mensenzoon, zoals voorzegd. Zij heeft geen stem. Haar woorden zijn Mijn woorden. Haar gehoorzaamheid naar het Gebod van God is cruciaal. Haar gehoorzaamheid houdt in dat het haar niet toegestaan is haar mond te openen om het Woord van God te verdedigen.

Alle voorzegde gebeurtenissen zullen snel plaatsgrijpen. Negeer deze waarschuwing van de Hemel, en jullie zullen meer lijden dan nodig is! Belaster deze woorden uit de Hemel, en jullie zullen in al jullie schande aan de hele wereld getoond worden omdat jullie Mij vervolgen!

Mijn Woord is waar. Mijn Woord is concreet. Mijn Woord wordt gegeven om jullie te beschermen en jullie te behoeden voor het Beest, dat jullie leven verwoest door zijn teistering. Wees a.u.b. sterk en loop weg van de verdorven leugens die hij jullie vertelt! Als jullie hart bezwaard is, kom tot Mij en Ik zal het verlichten. Als jullie hart bedroefd is, zal Ik jullie omhullen en jullie vrede brengen zodat de dood jullie nooit meer schrik zal aanjagen.

Als jullie vol woede zitten, die verandert in haat jegens deze boodschappen, weet dan dat jullie door de koning van de leugens aangetast werden. Jullie zullen in jullie hart weten dat als deze boodschappen jullie pijn en leed berokkenen, deze van Mij afkomstig zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie