Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De Medaille van Verlossing biedt de gave van bekering

Ontvangen op donderdag 18 juli 2013

19.14u

Mijn kind, Ik wens dat bekend gemaakt wordt dat Ik, van nu af aan, aangesproken moet worden met de laatste titel die Mijn Zoon Mij gegeven heeft op aarde. In deze missie, de laatste missie, moet er te allen tijde naar Mij verwezen worden als de Moeder van de Verlossing.

Er moet een afbeelding van Mij gemaakt worden en er moet een medaille geslagen worden waarop Ik aan de ene kant geplaatst moet worden met de zon achter Mijn hoofd en waarbij een doornenkroon, waarin twaalf sterren verweven zijn, op Mijn hoofd staat. Op de achterkant van de medaille wens Ik dat het Heilig Hart van Mijn Zoon afgebeeld wordt met de twee zwaarden van verlossing, die zich kruizen.

De zwaarden van verlossing zullen een dubbele bedoeling hebben. Het eerste zwaard zal het Beest ombrengen, en Mij werd het gezag gegeven om dat op de Laatste Dag te doen. Het andere zwaard zal het hart van de meest versteende zondaars doorboren, en het zal het zwaard zijn waardoor hun ziel gered zal worden.

Deze medaille moet in bulk beschikbaar gesteld worden en moet dan, bij ontvangst door diegenen die erom vragen, door een priester gezegend worden en vervolgens gratis aan anderen geschonken worden. De medaille van verlossing biedt de gave van bekering, alsook verlossing.

Al diegenen die de Medaille van Verlossing ontvangen, moeten dit kruistochtgebed (115) ‘Om de gave van bekering’ bidden.

O Moeder van de Verlossing,
bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.

Verlos mij van twijfels.

Verhef mijn hart
zodat ik de aanwezigheid van Uw Zoon zal voelen.

Breng mij vrede en vertroosting.
Bid opdat ik werkelijk bekeerd zal worden.

Help mij de Waarheid aan te nemen
en open mijn hart
om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen. Amen.

Mijn kind, laat deze medaille ontwerpen en vervaardigen alsjeblieft Ik zal je bij elke stap op de weg begeleiden, en daarna moet je ervoor zorgen dat deze wereldwijd beschikbaar gesteld wordt.

Ga heen in vrede om Mijn Zoon te dienen!

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie