Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie kunnen Mij niet echt navolgen zonder de pijn van het kruis te dragen

Ontvangen op woensdag 17 juli 2013

11.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe beuren de gebeden van al Mijn geliefde volgelingen Mij op in deze tijd. Ik Ben in hun hart en ziel, en hun ziel wordt begunstigd. Ik moet hen vragen om de spot te verdragen waarmee zij geconfronteerd worden door Mijn weg te volgen en door Mijn kruis, dat zij dragen, want na verloop van tijd zullen zij begrijpen waarom dit zo moet zijn.

Jullie kunnen Mij niet navolgen zonder de pijn van het kruis te dragen. Wanneer jullie van Mij houden, is er een Licht aanwezig in jullie ziel. Dit zuivere Licht is zoals een magneet, omdat dit het slechtste in andere mensen aantrekt. Goedmenende zielen worden dikwijls belaagd door de geest van het kwaad om iedereen die de waarheid van Mijn Leer volgt, pijn te berokkenen.

Wanneer jullie de waarheid van God uitdragen, zullen jullie gehaat worden door diegenen die niet van God houden. Wanneer jullie Mij navolgen, zelfs in stilte, ondergaan jullie dezelfde pijn. Deze pijn wordt veroorzaakt door diegenen – doorgaans diegenen op wie jullie dol zijn en respecteren – die jullie aanvallen omdat jullie van Mij houden en trouw zijn aan Mijn Leer.

De tijd is voor jullie aangebroken om naar buiten te treden en over Mijn boodschappen te spreken. Priesters echter zullen dat moeilijk vinden daar zij aan hun meerderen gehoorzaam moeten blijven. Velen in Mijn Kerk zullen bang zijn om van Mijn boodschappen te getuigen, maar dat betekent niet dat zij de waarheid van Mijn heilig Woord niet kunnen verdedigen. Het Woord - aan Mijn apostelen gegeven - leeft voort, ook al proberen velen het te smoren. Jullie zullen merken hoe weinig Ik in het openbaar vereerd word – bijna nooit.

Mijn Leer speelt in jullie samenleving niet langer een belangrijke rol. Jullie moeten erop aandringen, tot welke Kerk jullie ook behoren, dat Mijn dienaren niet vergeten om Mijn naam te noemen bij de verwijzing naar het goede, want het goede kan niet uit een steen voortkomen. Het goede kan enkel van God komen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie