Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik weet dat de opzet van abortus wereldwijd aangestuurd wordt

Ontvangen op donderdag 4 juli 2013

18.40 u

Mijn liefste dochter, het moment is voor Mij aangebroken om in de wereld gedwongen in te grijpen, in een tijd van grote zonde tegen Mij.

Mijn geduld wordt op de proef gesteld en Mijn toorn werd opgewekt doordat Ik de grootste beledigingen aanschouw die tegen Mij bedreven worden.

Als de Schepper van alle levende dingen, ben Ik de Auteur van het Leven. Ik schep het als Ik dat wens en Ik beëindig het volgens Mijn Heilige Wil. Wanneer de mens zich met Mijn Heilige Wil probeert in te laten, zal Ik terugslaan want Ik zal dergelijke verdorvenheid nooit tolereren.

Tot diegenen die om het even wie van Mijn kinderen doden: jullie leven zal beëindigd worden. Ik zal jullie leven afnemen, niet enkel naar het lichaam maar ook naar de geest. Er zal, noch kan, jullie eeuwig leven verleend worden. Het leven dat jullie afnemen, zal jullie ondergang betekenen. Oog om oog zal jullie straf zijn.

Pas op, diegenen onder jullie die het leven in al zijn vormen blijven vernietigen! Ik weet wat jullie aan het doen zijn. Ik weet dat de opzet van abortus wereldwijd aangestuurd wordt door één groepering onder jullie. Ik weet dat die landen, die zich haasten om door middel van een smerige wetgeving abortus te rechtvaardigen, louter marionetten zijn. Zij worden aan touwtjes vastgehouden terwijl zij dansen naar de pijpen van de ene-wereldgroepering, die slechts één meester gehoorzaamt. Hun trouw gaat uit naar het Beest, wiens grootste plan, om honderden miljoenen levens te vernietigen, door de zonde van abortus aan het slagen is. De ongeborenen zijn een gemakkelijk doelwit in hun ogen. Zij gebruiken abortus om zich in te laten met Mijn wetten en de grote gave waarmee Ik de mens begiftigde – de gave van het leven.

De arrogantie van de mens, onlosmakelijk verbonden met het Beest en met diegenen onder jullie die hij om de tuin leidt, doet Mij walgen. Mijn liefde is sterk maar jullie verdorven bedoeling, om te vernietigen wat van Mij is, zal zodanig abrupt een halt toegeroepen worden, dat jullie om jullie leven zullen schreeuwen. Tenzij jullie nu een beroep doen op Mij door het geschenk van de verzoening, zal jullie weinig barmhartigheid betoond worden. Wat ieder van jullie betreft, die het afnemen van het leven van de ongeborenen vergoelijkt, bevordert of er op om het even welke manier aan deelneemt: jullie zullen dezelfde straf ondergaan. Vernietig die onschuldige levens en jullie eigen leven zal afgenomen worden! Ik heb met vreselijke pijn toegekeken hoe jullie Mij beledigd hebben gedurende zo lange tijd. Jullie tijd is voorbij want jullie zullen nu streng gestraft worden voor deze ernstige daad tegen Mijn Godheid.

Denk eraan, er rest jullie nog maar weinig tijd om af te stappen van jullie aanvaarding van abortus. Mijn toorn zal weldra in stromen over de vier windstreken van de aarde neerkomen. Het is door de zonde van abortus dat de mens de ergste kastijding zal ondergaan. Niet één land zal van deze straffen uitgesloten worden. Enkel deze die abortus niet toestaan, zullen gespaard blijven van de verschrikkelijke pijn die Ik de wereld zal opleggen.

Als de Auteur van het leven, heeft geen mens het recht tegen Mij in te gaan. Niemand! Hij die het waagt Mij te trotseren, door Mij te imiteren in het nemen van leven, zal van alle leven beroofd worden.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie