Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hij zal de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik

Ontvangen op zondag 7 juli 2013

17.35 u

Mijn zeer geliefde gemalin, wat maakt het uit als ze tegen je schreeuwen of jou in Mijn naam vervloeken? Wat maakt het uit als diegenen die Mijn allerheiligste Woord verkondigen en standvastig met Mij verenigd blijven, geketend en geslagen worden? Weet jij niet dat Mijn macht almachtig is en dat Ik niet gebroken kan worden, ook al breken ze wellicht Mijn botten?

Wanneer een dokter vecht om het leven van een mens te redden, wat het ook kost, zal hij al het mogelijke doen om te slagen. Wanneer hij in zijn hart weet dat hij dat leven kan en zal redden, zal hij – als hij een toegewijde dokter is – wanneer hij door anderen die hem proberen tegen te houden, onderbroken wordt, elk protest en alle pogingen om in zijn handelwijze tussenbeide te komen, negeren. En dus gaat hij door tot iedereen de vruchten van zijn arbeid kan zien. Hij volhardt tot dat leven gered is en dan, wanneer alles gedaan is, zal hij met liefde begroet worden door juist die mensen die, om welke reden dan ook, probeerden zich te bemoeien met zijn inspanningen om dat leven te behouden. En zo zal alle wrijving vergeten zijn.

Hetzelfde geldt voor deze heilige missie, door Mijn Vader beloofd om het leven van Zijn kinderen in deze tijden, de laatste tijden, voor Mijn Tweede Komst te redden. Verwacht inmenging in deze missie want als deze dergelijke tegenstand niet zou aantrekken, zou je zeker weten dat Mijn huidige boodschappen aan jou niet van je geliefde Jezus konden komen.

Wanneer de waarheid verkondigd wordt, wordt deze niet gemakkelijk aangenomen, al is het het Woord van God. Maar wanneer leugens, ingekleed als de waarheid, voorgelegd worden, worden deze sneller aangenomen en in de meeste gevallen hartelijk en met open armen begroet. Wees gewaarschuwd voor de leugens die door Mijn vijanden, die zich als Mijn woordvoerders uitroepen, voorgehouden zullen worden. Zij zullen jullie op vele manieren op een dwaalspoor brengen, uit angst dat jullie hen bij hun bedrog zullen betrappen. Zij zullen hun tijd gebruiken om zich te associëren met diegenen die in de wereld bekend staan als goede en heilige, zuivere dienaren –van wie velen nu bij Mij in de Hemel zijn. Door die associatie zullen zij gezien worden als trouwe leerlingen van dergelijke heiligen. Verder zullen zij de waarheid van Mijn Leer navertellen en dat zal jullie in verwarring brengen. Jullie zullen zeggen: “Maar hoe kan dit?” “Deze man spreekt de waarheid.”

De sluwheid van het Beest gaat jullie begrip te boven, Mijn geliefde volgelingen. Hij zorgt ervoor zich niet kenbaar te maken en zo verschuilt hij zich achter de waarheid. Wanneer hij in arme, misleide zielen aanwezig is, zal hij de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik. Toch zullen daarbuiten schunnigheden tegen het Woord van God gespuid worden, maar voor velen zal dat niet helemaal duidelijk zijn. Kijk achter de woorden, die zorgvuldig geconstrueerd zullen zijn, en jullie zullen de leugen ontdekken! Dit is het soort macht waarmee Gods kinderen te kampen zullen hebben.

De geest van het kwaad is als een donkere wolk en zodra deze volledig op de mensheid neergedaald is, zal het moeilijk worden om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Maar Ik beloof jullie dat deze wolk zal optrekken en wanneer het Licht van God erdoorheen schijnt, zullen jullie de verdorvenheid zien in al zijn lelijkheid, zoals dit door de ogen van God gezien wordt.

De strijd tussen de mensen die aan de Ene Ware God trouw betonen, zal aanhouden aangezien de Boze onder hen chaos veroorzaakt. Terwijl deze groep in twee splitst, zijn er anderen voor wie jullie moeten bidden. Het zijn die zielen die zo ver van God verwijderd zijn, dat zij Hem op geen enkel ogenblik herkennen.  Zij zijn Mijn verdwaalde zielen aan wie Ik deze missie wijd. Wanneer Ik diegenen red die volkomen verloren zijn, zal Mijn tussenkomst ook de anderen redden die gewoon verward zijn.

Kom, verzamel jullie voor Mijn aanschijn, jullie allemaal, want Mijn tijd komt zeer spoedig. Laat niet één van jullie talmen met het bidden voor de ziel van diegenen die jullie hulp het meeste nodig hebben.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie