Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Wat Ik aanschouwde, zou nooit op papier gezet kunnen worden, zo walgelijk waren de wreedheden die Zijn goddelijk Lichaam toegebracht werden

Ontvangen op maandag 1 juli 2013

16.43 u

Mijn kind, wanneer je voor Mijn Zoon lijdt, is het oké om het uit te schreeuwen van de pijn omdat je tenslotte ook maar een mens bent. Toen Ik de geseling van Mijn Zoon en vervolgens Zijn afschuwelijke kruisiging aanschouwde, was Ik buiten Mijzelf van smart en terwijl Ik Zijn meelijwekkend Lichaam zag doorstaan, wat geen enkel dier in een slachthuis zou kunnen verdragen, viel Ik van ontzetting zo vaak flauw dat Ik nog nauwelijks kon staan.

Hoezeer Hij leed, zal niemand ooit weten want wat Ik aanschouwde zou nooit op papier gezet kunnen worden, zo walgelijk waren de wreedheden die Zijn goddelijk Lichaam toegebracht werden. Dat is de reden waarom er zo’n karige beschrijving gegeven is van de vernederende beledigingen die zij Hem toebrachten, want het zou zo schokkend zijn dat door het op te schrijven dit Zijn heilige naam zou schenden.

Jij, Mijn dochter, ondergaat maar zo’n klein deeltje van Zijn pijn. Terwijl jij lichamelijk pijn lijdt, moet je weten dat Mijn Zoon enkel toestaat dat Zijn lijden zich in diegenen manifesteert die Hij uitkiest. Wanneer Hij dat doet, helpt dat Hem om de macht van het kwaad te trotseren, te verslaan en te vernietigen door het geschenk van jouw vrije wil aan Mijn Zoon. Door dat te doen, draag jij je ziel, alsook je lichaam, op en dat is een heel bijzonder geschenk voor Hem – een geschenk waardoor Hij anderen kan redden.

Begrijp dus a.u.b. dat wanneer Mijn Zoon jouw lijden vermeerdert en wanneer Hij daadwerkelijk in jou lijdt, dit een genade is die je niet mag weigeren! Omhels het! Je zult weldra begrijpen hoe krachtig dit is. Wanneer Mijn Zoon Zijn wonden vertoont in het lichaam van een uitverkoren ziel, brengt dat een verschrikkelijke vervolging met zich mee. Dat gebeurt wanneer de Boze aanvalt in een serieuze en gewelddadige woede-uitbarsting. Jij zult aanvankelijk bang zijn, maar nu je het begrijpt, zal je dit aanvaarden en gewoon jezelf beschermen door, op zijn minst driemaal per dag, Mijn allerheiligst Rozenkrans te bidden.

Mijn kind, zorg er a.u.b. voor dat je niet toelaat dat angst je van dit werk afhaalt, want dat is wat de Boze wil. Je moet standhouden, ondergaan en zwijgen wanneer de haat tegenover jou toeneemt.

Deze beproevingen zijn te verwachten bij een missie van deze omvang. Wees in vrede en weet dat al de engelen en heiligen met jou zijn en je begeleiden.

Jouw geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie