Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De mensen accepteren zo gemakkelijk nieuwe wetten waarvan beweerd wordt dat deze goed zijn

Ontvangen op woensdag 10 juli 2013

15.26 u

Mijn kind, je gebeden worden verhoord en Mijn Zoon zal vanwege jouw bijzondere intentie tussenbeide komen. Je moet bidden voor al diegenen in de wereld die misleid worden te geloven dat kwaad goed is. Dit web van bedrog heeft zich zodanig over de mensheid uitgestrekt, dat velen niet langer het onderscheid kunnen maken tussen de wetten van God en de verdorvenheid van de Boze wanneer hij zich onder jullie manifesteert.

De mensen accepteren zo gemakkelijk nieuwe wetten waarvan beweerd wordt dat deze goed zijn – voor het welzijn van allen – terwijl deze in feite verbloemen, wat in de ogen van God doodzonden zijn.

De strijd woedt voort tussen diegenen die de wetten van God handhaven en diegenen die deze schenden. Diegenen die openlijk de wetten van God handhaven, worden gedemoniseerd en als wreed en verdorven verklaard. Het bedrog en de leugens, die diegenen vervullen die zeggen dat zij van de mensheid houden, worden duidelijk zichtbaar wanneer ze openlijk de doodzonde rechtvaardigen. Wat is de Boze toch sluw! Maar zo weinigen doorgronden zijn invloed in hun leven of hoe hij hun redenering verbuigt.

Wees getroost, lieve kinderen, in de wetenschap dat Ik, de Moeder van de Verlossing, de Boze in jullie midden kan verslaan. Telkens jullie je overweldigd voelen door de macht die hij in jullie naties uitoefent, moeten jullie Mij aanroepen. Ik zal zijn invloed tenietdoen wanneer jullie Mij jullie verzoek voorleggen.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (113) ‘Om het kwaad in ons land te verslaan’

O Moeder van de Verlossing,
kom in ons midden
en dek ons land toe met Uw bescherming.
 
Verpletter de kop van het Beest
en roei zijn verdorven invloed onder ons uit.
 
Help Uw arme, verdwaalde kinderen op te staan
en de waarheid te spreken,
wanneer wij door leugens omringd worden.
 
O Moeder van God,
bescherm ons land a.u.b.
en houd ons sterk
zodat we in onze tijd van vervolging
aan Uw Zoon trouw kunnen blijven. Amen.

Jullie mogen nooit argumenten aanvaarden, die toelaten dat verdorven wetten in het leven geroepen worden, die voorschrijven hoe jullie je leven moeten leiden en die niet overeenkomstig het Woord van God zijn. Wanneer deze wetten in jullie landen ingang vinden, verderven ze de zielen.

Vertrouw op Mij, de Moeder van de Verlossing, om de zielen van diegenen van wie jullie houden en waartussen jullie werken, te bewaren. Aanroep Mij en Ik beloof dat Ik jullie natie zal toedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie