Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven

Ontvangen op maandag 8 juli 2013

17.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, telkens je het gevoel hebt dat er voor de zondaars weinig hoop bestaat, denk er dan a.u.b. aan dat Mijn grote barmhartigheid eindeloos is. Er is niet één ziel in de wereld die Ik niet wens te omhelzen om hen het geschenk van redding te bezorgen. Ik houd van jullie allemaal. Ik vergeef allen die Mij smeken om het geschenk van verlossing, maar dat betekent niet dat Ik diegenen, die zware zonden begaan, niet zal straffen.

De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven. Zij werden ontleed, verdraaid en er werd een nieuwe betekenis aan gegeven zodat de mens de zonden kan vergoelijken.

Jullie verafgoden valse goden en rechtvaardigen dat. Jullie leven in een verschrikkelijke leugen wanneer jullie Mijn Vader op deze manier beledigen, doch zodra de waarheid aan de heidenen getoond wordt, zullen zij tot inkeer komen en zal Ik staan te wachten om hen te omhelzen.

Jullie doden elkaar en zeggen dat jullie gewoon barmhartigheid betonen wanneer jullie dat doen. Jullie legaliseren moord, executie, euthanasie en abortus en zeggen dat dit goede zaken zijn. Het is kwaad van het ergste soort wanneer jullie de Auteur van alle leven – de Schepper van Hemel en aarde – tarten door de goddelijke wetten van God te vervalsen. Maar wanneer jullie oprecht berouw tonen zal Ik eveneens staan te wachten om jullie in Mijn armen te sluiten.

Jullie plunderen wat jullie niet toebehoort en jullie stelen van armoedzaaiers om jullie begeerte naar meer te bevredigen. Jullie bedrijven verschrikkelijke zonden van het vlees, die beneden de waardigheid van de mens zijn, en jullie gedragen je als wilde dieren, losgelaten in een put. Jullie verwerpelijkheid is weerzinwekkend in de ogen van God, maar als jullie Mij aanroepen en Mij smeken om barmhartigheid zal Ik daar toch geduldig staan te wachten. Wanneer jullie God onteren door te weigeren te aanvaarden dat Hij bestaat, en dan proberen om Zijn kinderen met jullie mee te nemen naar de afgrond bij het Beest, zal Ik toch nog staan te wachten als jullie je omkeren en Mij vragen om Mij aan jullie bekend te maken.

Diegenen van jullie, die de waarheid aannemen, nemen niet langer de tijd om Mij te eren op de rustdag omdat jullie je eigen noden voor Mij plaatsen. Jullie kwetsen Mij zo, omdat jullie reeds weten dat jullie kinderen van God zijn. Jullie hebben het Huis van jullie Vader verlaten en jullie zullen maar terugkomen wanneer jullie geen dak meer boven jullie hoofd hebben. En Ik zal staan te wachten om jullie terug te verwelkomen.

Jullie liefde voor God is afgenomen, evenals jullie liefde en respect voor jullie ouders. Jullie hart is zozeer versteend, dat jullie hun niet de liefde betonen of voor hen zorgen op de manier dat jullie dit moeten doen.

Dagelijks verwensen jullie God en vloeken jullie, gebruikmakend van Mijn naam op de meest respectloze manier, maar jullie willen niet met Mij spreken op de manier die Ik verlang. Wanneer jullie anderen belasteren, belasteren jullie Mij. Wanneer jullie de reputatie van anderen beschadigen, verwoesten jullie Mijn liefde. En toch zal Ik jullie nog vergeven wanneer jullie berouw tonen.

Jullie tonen geen respect voor de instelling van het huwelijk en jullie zien er geen graten in om dit allerheiligste Sacrament te verguizen. Jullie beledigen God nog meer wanneer jullie naar Zijn zegen over huwelijken blijven streven, terwijl Hij deze niet erkent noch kan erkennen. Niettemin gaan jullie door met Hem te beledigen.

Jullie zijn zo geobsedeerd door het zoeken naar wereldse goederen en jullie worden zo geteisterd door ongezonde ambities, dat jullie die mensen vernietigen die in de weg lopen. Desondanks zal Ik jullie barmhartigheid betonen, als jullie naar Mij terugkomen.

Geen enkele zonde, met uitzondering van de lastering tegen de Heilige Geest, is zo erg dat deze niet vergeven kan worden. Ik smeek jullie allen jullie geweten te onderzoeken om opnieuw met Mij verzoend te raken.

Ik Ben geduldig. Ik Ben liefde. Ik Ben jullie redding. Ik sta te wachten. Kom a.u.b. snel tot Mij want Ik houd van jullie met een onpeilbare hartstocht! Ik zal niet rusten tot Ik jullie allemaal gered heb.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie