Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zullen weldra krachtige aardbevingen plaatsvinden in Rusland en China en het zal de ene na de andere zijn

Ontvangen op woensdag 3 juli 2013

13.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe heb Ik jouw tijd gemist en wat verheug Ik Mij dat de geestelijke duisternis, die jou dagenlang overdekt heeft, nu opgetrokken is. Je moet de allerheiligste Rozenkrans blijven bidden om jezelf te beschermen en alles zal goed komen.

De aarde zal zoals voorzegd beven, en een derde ervan zal verschroeid worden als een rechtstreeks gevolg van de zonden van de mens. Gebed kan een groot deel van deze vlammen inperken, die uitgestort zullen worden over delen van de wereld waar goddeloze wetten Mijn Vader toornig maken.

Zondigen tegen de wetten van God zal getolereerd worden zolang diegenen, die de waarheid kennen en het Woord van God aannemen, Hem vereren. Maar nu hebben diegenen, die jullie op machtsposities neergezet hebben, God de rug toegekeerd. Daarvoor zullen zij gestraft worden door ecologische onrust. De zuivering is het enige middel om de mensheid wakker te schudden omdat zij daardoor naar berouw voor hun ziel zullen streven. Hoewel deze bekering teweegbrengen, zijn andere middelen niet voldoende gebleken. De mens zal een lange reeks kastijdingen ondergaan als zij het heidendom blijven omhelzen en elkaar blijven vermoorden.

Gods ingrijpen is noodzakelijk. Zonder zouden jullie aan jullie lot overgelaten zijn.

Er zullen weldra krachtige aardbevingen plaatsvinden in Rusland en China en het zal de ene na de andere zijn.

Extreme weersomstandigheden en plotse temperatuursveranderingen van koud naar zeer heet zullen gespot worden. De seizoenen zullen niet langer waar te nemen zijn op de manier zoals ze in het verleden waren.

Overstromingen en zeestormen zullen gezien worden in delen van de wereld waar men deze tot nu toe nooit heeft meegemaakt. In de landen die verdorven wetten tegen God aannemen, zullen aardbevingen de grond doen trillen en diegenen die Mij kennen, zullen weten waarom deze plaatsvinden.

Terwijl de kastijdingen plaatsvinden, zal er een tweede straf komen, die opgelegd zal worden aan ontrouwe kerken die de waarheid opzettelijk blokkeren. Want zij zullen het meeste te lijden hebben vanwege de zielen die ze Mij ontnomen hebben.

Naarmate Ik meer onthul over de profetieën, die in de Zegels vervat liggen, zal de mens uiteindelijk de waarheid inzien. En hoewel God liefde is en hoewel Hij rechtvaardig is, zullen Zijn straffen op de mensheid neerregenen om deze te ontdoen van haar ijdelheid, ego en eigenliefde zodat de mens waardig kan worden om Zijn Nieuw Paradijs te betreden. Enkel diegenen met een zuiver en nederig hart zullen dit geschenk krijgen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie