Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Niet één deur werd geopend om Mijn Zoon toe te laten waardig ter wereld te komen

Ontvangen op woensdag 3 juli 2013

12.57 u

Mijn lief kind, wanneer je door deze missie in de woestijn geworpen en geïsoleerd wordt, is het belangrijk om de reden daarvan te weten. Want als je dat weet, zal dat het voor jou gemakkelijker maken om een dergelijke wreedheid te aanvaarden.

Toen Ik op het punt stond te baren, werd er niet één deur geopend om Mijn Zoon toe te laten waardig ter wereld te komen. Zoals elke deur in Gods gezicht dichtgesmeten werd, die Zijn enige Zoon zond om de mens van de zonde te verlossen, zo zal het juist hetzelfde zijn nu God de weg voor de Tweede Komst van Zijn Zoon bereidt.

Terwijl God de wereld voorbereidt op deze grote dag, zullen uit opstandigheid tegen het Woord van God, de deuren opnieuw gesloten zijn. Jij, als de boodschapper, zult met felle tegenstand geconfronteerd blijven worden. Velen zullen niet alleen hun deuren gesloten houden – dat zal slechts één belediging zijn – maar zij zullen ook vreselijke schunnigheden uitschreeuwen en je kwetsen, Mijn kind, omdat zij het Woord van God niet willen horen.

De geest van het kwaad heeft op dit cruciaal moment in de geschiedenis van de mensheid de overhand en zal zelfs de heiligste onder Gods kinderen verpletteren. Enkel de moedigsten zullen de geest van het kwaad weerstaan, die miljoenen zal aantasten waardoor zij de barmhartigheid van Mijn Zoon zullen afwijzen.

Het gaat niet om de boodschappen alleen, die gehaat zullen worden, maar het is ook de angst dat door de barmhartigheid van Mijn Zoon er meer zielen uit de greep van de Boze gered zullen worden. De Boze werkt en verweeft zijn weg in het hart van veel zielen, vooral bij diegenen die dicht bij Mijn Zoon staan. Het zijn de toegewijde volgelingen in de Kerk van Mijn Zoon die het eerste doelwit vormen van de Boze, die in deze tijd de meesten van hen tegen Zijn Woord zal opzetten.

Het ware Woord van Mijn Zoon, Jezus Christus, werd door de eeuwen heen afgezwakt en de inhoud van de heilige Bijbel wordt nu door velen, die zeggen dat zij Mijn Zoon kennen, verloochend. Denk eraan, de strijd om zielen wordt uitgevochten door de engelen en de heiligen in het Koninkrijk van Mijn Vader tegen de Bedrieger. Jij, Mijn kind, zit er middenin en wordt als zodanig een gemakkelijk doelwit.

Het is door de enorme omvang van deze missie en doordat je een profeet bent – en geen zienster – dat jij in afzondering zult werken en onder de mensen gehaat zult worden. Laat deze vervolging je niet bedroeven of het gevoel geven dat je niet sterk genoeg zult zijn, want dat kan niet. Jij werd uitgezonden en jij bent beschermd, en jij zult standhouden en tot op de laatste dag het Woord van God blijven verkondigen. Dat is voorzegd en zodra de zielen van de wereld gered zijn en het Nieuw Koninkrijk – het Nieuw Paradijs – een aanvang neemt, zal niets van dit lijden nog van enig belang zijn.

Verheug je en heb geen angst! Ik, je geliefde Moeder, zal je geleiden en beschermen, zelfs in je donkerste uur, zodat het Licht van God jouw geest, lichaam en ziel elke dag zal vervullen.

Ik houd van je, Mijn kind, en je moet weten dat je gezegend werd met de gave van de volharding. Alles ligt nu in Gods handen. Jij moet te allen tijde op Hem vertrouwen.

Jouw geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van de Verlossing

 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie