Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden

Ontvangen op woensdag 10 juli 2013

15.41 u

Mijn liefste dochter, over het hele Midden-Oosten zullen oorlogen uitbreken en weldra zal Mijn geliefde Israël een verschrikkelijke gruwel ondergaan. Er zullen in dat deel van de wereld op grote schaal levens verloren gaan doordat de geest van het kwaad de levens en in veel gevallen de ziel van Mijn kinderen verslindt.

De haat van Mijn kinderen voor elkaar zal overvloeien naar andere landen naarmate de Slag van Armageddon heviger wordt en uitdijt, tot deze overal de wereld overspoelt. De haat, veroorzaakt ten gevolge van de teistering van Satan en Zijn demonen, zal een zo zichtbaar teken worden dat maar zeer weinig zielen – ongeacht welk geloof zij er voor Mij, de Schepper van alles wat is, op na houden – de geest van het kwaad, die zich als een dodelijk virus verspreidt, niet zullen kunnen voelen.

Veel van de oorlogen, waaronder gevechten binnen de regeringen van alle naties, zullen allemaal tegelijkertijd uitbreken. Weet dat, terwijl Mijn handen reeds in milde bestraffingen neergekomen zijn, Ik diegenen zal verpletteren die Mijn kinderen kwetsen. Het is dan dat de strijd om de zielen zal toenemen, en deze zal zich op veel manieren verbreiden.

De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden en om jullie te beroven van wat jullie bezitten. Bid, bid, bid dat Ik diegenen die jullie valuta controleren, zal beletten om alles wat jullie bezitten van jullie af te nemen. Weet dat terwijl Mijn rechterhand kastijdingen neerwerpt tegen de goddelozen, Mijn linkerhand jullie zal optillen en jullie onder Mijn bescherming zal nemen en Ik voor jullie zal zorgen.

De veranderingen, die in Mijn heilig Boek voorzegd werden, worden nu aan de wereld gepresenteerd. Oorlogen zullen woeden, levens zullen verloren gaan, landen zullen onder ecologische onrust te lijden hebben, oogsten zullen mislukken en velen onder jullie zullen door jullie overheden vervolgd worden. De ergste strijd zal een geestelijke strijd zijn, waarbij alles in het werk gesteld zal worden om jullie tegen Mij op te zetten.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie