Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken

Ontvangen op woensdag 3 juli 2013

23.15u

Mijn zeer geliefde dochter, de oorlogen en onlusten verspreiden zich zoals voorzegd als een lopend vuurtje over de hele aarde. Zeer weinig delen van de wereld zullen niet door oorlogen en geruchten van tweespalt getroffen worden.

Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken en zullen de onchristelijke wetten blijven toenemen waardoor moord en abortus, evenals daden gericht tegen de Heilige Sacramenten, in jullie landen goedgekeurd zullen worden. Velen zullen door dergelijke wetten tot zonde gevoerd worden, en zeer spoedig zal de pijn van de duisternis van de ziel aanwezig zijn en maar zeer weinigen zullen dat kunnen negeren.

Waarom, zullen zij vragen, hangt er zo’n vreemde sfeer waarbij het vertrouwen in elkaar verdwenen is? Waarom is het moeilijk om in ons leven te handelen zoals dat door Christus voorgeschreven is, uit angst om als dwaas bestempeld te worden? Het antwoord ligt in het feit dat jullie landen, stuk voor stuk, Mij niet alleen veroordeeld hebben maar ook de zonde wettig verklaren. Wanneer dat gebeurt, gaan Satan en zijn leger uitzinnig tekeer.

Zij zijn zeer machtig geworden en door al de liberale wetten, die de zonde vergoelijken, raken zij werkelijk aanvaard met als gevolg dat er dan geen vrede in het hart van de mensen zal bestaan. Het zal zijn alsof kinderen, die bij hun ouders weggehaald en gevangengenomen werden, gevoed worden met lekkernijen om het feit dat zij in gevangenschap verkeren, te compenseren. Niettegenstaande hen al die genoegens aangeboden worden, zullen zij hen geen troost bezorgen. Integendeel, deze kinderen zullen zich rusteloos voelen, leeg en zullen ernaar verlangen ware liefde te voelen, wat enkel door de aanwezigheid van de ouders bewerkstelligd kan worden.

Gods aanwezigheid is er nog steeds in jullie naties, maar aangezien Ik, de Mensenzoon, door de invoering van verdorven wetten en weldra door jullie kerken, snel afgedankt zal worden, zullen jullie als afgedwaalde weeskinderen zijn die nergens hun hoofd kunnen neerleggen.

Zonder God is er geen vrede. Zonder Mij, Jezus Christus, aanwezig door Mijn Leer, worden jullie langzaam uitgehongerd. Laat niet toe dat dergelijke wetten een einde maken aan jullie devotie tot Mij, want in deze tijd zal Ik, meer dan in om het even welke andere tijd, tot jullie komen en jullie de troost schenken waarnaar jullie hunkeren.

Ik houd van jullie. Ik huil om jullie verlatenheid en Ik beloof dat deze vervolging kortstondig zal zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

woensdag 31 juli 2013

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Boodschap: Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

woensdag 31 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Boodschap: Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

dinsdag 30 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Boodschap: Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

maandag 29 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

maandag 29 juli 2013

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Boodschap: De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

zondag 28 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Boodschap: Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

zaterdag 27 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

donderdag 25 juli 2013

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Boodschap: Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

donderdag 25 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Boodschap: Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

dinsdag 23 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie