Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn

Ontvangen op vrijdag 2 augustus 2013

15.10 u

Mijn kind, op dit moment sta Ik voor Mijn Zoon en val in groot verdriet op Mijn gezicht aan Zijn voeten neer. Net zoals Ik aan de voet van Zijn kruis Zijn doodstrijd moest aanschouwen tijdens Zijn afschuwelijke kruisiging, moet Ik nu Zijn pijn nogmaals doorstaan.

De kruisiging van Mijn Zoon vindt opnieuw plaats doordat Zijn Lichaam, Zijn Mystiek Lichaam, dat Zijn Kerk op aarde is, een geseling door de Zijnen te verduren krijgt. Zij, de vijanden binnen Zijn Kerk, zullen Zijn Lichaam geselen, het verscheuren, Hem wreed bespotten, en het ontheiligen alvorens zij het dumpen. De Kerk van Mijn Zoon gaat nu gekruisigd worden, tijdens wat de eerste fase van Zijn kruisiging op aarde in deze tijd zal zijn. Zij zullen Zijn Lichaam treffen – via de Heilige Eucharistie – en Hem zowel beledigen als vernederen. Hiervan zullen veel tekenen te zien zijn aangezien alle mogelijke oneerbiedige en slinkse gebaren gesteld zullen worden om Hem te vervloeken. Nadat ze Zijn Allerheiligste Eucharistie belasterd hebben, zullen ze deze dan weggooien en al snel zal het zeer moeilijk worden om deze te ontvangen. Dit is slechts één van de vele lopende plannen om de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Mis uit te wissen.

Velen zullen die goddeloze gebaren zien en weten dat deze beledigend zijn voor Mijn Zoon. Velen zullen protesteren, maar hun stemmen zullen niet gehoord worden. Tot die arme priesters, die door deze ontheiliging zullen lijden: jullie moeten Mij, jullie Moeder, vragen om jullie te helpen die pijn te verdragen. Jullie mogen nooit ofte nimmer raken aan de Heilige Eucharistie want het is jullie enige voedsel van redding. Zonder zouden jullie verhongeren. Het moet altijd voor eenieder van Gods kinderen beschikbaar gesteld worden. Jullie mogen nooit accepteren dat enig ander soort brood het Voedsel des Levens wordt.

Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn. Jullie moeten trouw blijven aan het geschenk van de Heilige Eucharistie, zelfs wanneer jullie verteld wordt dat deze niet langer relevant is – niet langer aanvaardbaar in de nieuwe wereldreligie.

Jullie Moeder in Christus

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

donderdag 22 augustus 2013

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

Boodschap: Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd

woensdag 21 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernieuwing en zuivering van de aarde is nu begonnen, want Mijn tijd nadert.

Boodschap: Ik zal ervoor zorgen dat nog miljoenen meer Mijn woorden zullen horen

dinsdag 20 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde en Mijn mededogen voor alle zondaars heeft ertoe geleid dat Ik miljarden zielen grote barmhartigheid verleen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren

maandag 19 augustus 2013

Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren. Ik doe vooral een beroep op diegenen die voor Mij, de Moeder van God, een grote devotie hebben terwijl ik jullie troost in deze tijd van grote geloofsafval.

Boodschap: Er zal hen gevraagd worden om de Kerk trouw te blijven door, met een nieuwe eed, plechtig hun trouw te beloven

zondag 18 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de Valse Profeet om de geestelijken in de wereld te misleiden, heeft een aanvang genomen.

Boodschap: Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

zaterdag 17 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, veel van diegenen die met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, gezegend zijn, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, terwijl Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen

zaterdag 17 augustus 2013

O Mijn lieve kinderen, Mijn Hart treurt om het lijden, waarmee priesters binnen de Katholieke Kerk binnenkort te maken krijgen.

Boodschap: Het eerste oordeel is nabij en Ik zal de goddelozen aan de kant schuiven

donderdag 15 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die de waarheid kennen, op om moed te tonen in deze moeilijke tijden voor de mensheid. 

Boodschap: Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen

woensdag 14 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, geen levend mens kan ooit ten volle begrijpen hoe sluw Satan is. 

Boodschap: Zij zullen binnenkort kerken gebruiken als plaatsen om handel in te drijven en er profijt uit te trekken

dinsdag 13 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ellendig zullen de Katholieken en Christenen zich overal ter wereld voelen, wanneer zij zien hoe hun kerken en gebedshuizen in plaatsen van vermaak veranderd zullen worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie