Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn

Ontvangen op vrijdag 2 augustus 2013

15.10 u

Mijn kind, op dit moment sta Ik voor Mijn Zoon en val in groot verdriet op Mijn gezicht aan Zijn voeten neer. Net zoals Ik aan de voet van Zijn kruis Zijn doodstrijd moest aanschouwen tijdens Zijn afschuwelijke kruisiging, moet Ik nu Zijn pijn nogmaals doorstaan.

De kruisiging van Mijn Zoon vindt opnieuw plaats doordat Zijn Lichaam, Zijn Mystiek Lichaam, dat Zijn Kerk op aarde is, een geseling door de Zijnen te verduren krijgt. Zij, de vijanden binnen Zijn Kerk, zullen Zijn Lichaam geselen, het verscheuren, Hem wreed bespotten, en het ontheiligen alvorens zij het dumpen. De Kerk van Mijn Zoon gaat nu gekruisigd worden, tijdens wat de eerste fase van Zijn kruisiging op aarde in deze tijd zal zijn. Zij zullen Zijn Lichaam treffen – via de Heilige Eucharistie – en Hem zowel beledigen als vernederen. Hiervan zullen veel tekenen te zien zijn aangezien alle mogelijke oneerbiedige en slinkse gebaren gesteld zullen worden om Hem te vervloeken. Nadat ze Zijn Allerheiligste Eucharistie belasterd hebben, zullen ze deze dan weggooien en al snel zal het zeer moeilijk worden om deze te ontvangen. Dit is slechts één van de vele lopende plannen om de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Mis uit te wissen.

Velen zullen die goddeloze gebaren zien en weten dat deze beledigend zijn voor Mijn Zoon. Velen zullen protesteren, maar hun stemmen zullen niet gehoord worden. Tot die arme priesters, die door deze ontheiliging zullen lijden: jullie moeten Mij, jullie Moeder, vragen om jullie te helpen die pijn te verdragen. Jullie mogen nooit ofte nimmer raken aan de Heilige Eucharistie want het is jullie enige voedsel van redding. Zonder zouden jullie verhongeren. Het moet altijd voor eenieder van Gods kinderen beschikbaar gesteld worden. Jullie mogen nooit accepteren dat enig ander soort brood het Voedsel des Levens wordt.

Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn. Jullie moeten trouw blijven aan het geschenk van de Heilige Eucharistie, zelfs wanneer jullie verteld wordt dat deze niet langer relevant is – niet langer aanvaardbaar in de nieuwe wereldreligie.

Jullie Moeder in Christus

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Overstromingen zullen alledaags worden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen

maandag 12 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal zullen in deze tijd Mijn volgelingen, met inbegrip van diegenen die niet van deze boodschappen afweten, naar Mijn kerken getrokken worden om Mij op te zoeken. 

Boodschap: Weet dat de pijn van de afwijzing helemaal zal zijn zoals Ik, en Mijn apostelen, te lijden hadden gedurende Mijn tijd op aarde

zaterdag 10 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo rein van ziel dat hij over anderen in Mijn naam kan oordelen. 

Boodschap: Een ziel kan niet terug ongeschonden gemaakt worden voor deze de grootsheid van God erkent

vrijdag 9 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de mensen begrijpen niet ten volle wat het inhoudt om met Mijn Hart in vereniging te zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Welke mens zou ooit dit nieuwe, volmaakte bestaan kunnen afwijzen?

vrijdag 9 augustus 2013

Mijn kind, de Boze zal alles in het werk stellen om alle zielen, met inbegrip van diegenen die het Hart van Mijn Zoon het meest nabij zijn, aan te zetten om Zijn Tweede Komst te verwerpen en ontkennen.

Boodschap: God de Vader: De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken

woensdag 7 augustus 2013

Mijn liefste dochter, de wereld moet zich voorbereiden op de aankomst van de grootste vijand van de mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst werden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt!

dinsdag 6 augustus 2013

Mijn kind, jij mag nooit luisteren naar diegenen die deze boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want zij willen je afleiden van dit werk.

Boodschap: Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie beschouwd worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven

maandag 5 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe huil Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die binnen Mijn Kerk op aarde opdoemt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal inhouden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

maandag 5 augustus 2013

Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang zal nemen.

Boodschap: Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen ze alle beloftes om aan Satan te verzaken, verwijderen, want ze zullen verklaren dat deze verwijzingen ouderwets zijn

maandag 5 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat tijdens de vervolging, die Mijn gewijde dienaren – die Mij trouw blijven – zullen moeten ondergaan, geen mens geloven dat Mijn Kerk ooit kan sterven. Want dat is onmogelijk.

Boodschap: Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken

zondag 4 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie