Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet meer zonder het andere bestaan.

Ontvangen op zondag 8 april 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het moment van Mijn heerschappij op aarde nadert en de mensheid heeft niet zoveel tijd meer om Mijn barmhartigheid aan te grijpen en tot inkeer te komen.

Het is bovendien belangrijk dat Mijn Kerk haar kudde voorbereidt op het eeuwig leven en van elke gelegenheid gebruik maakt om de verzoening aan te moedigen.

Deze tijd van het jaar is belangrijk en jullie moeten je tot Mij, jullie Jezus, wenden en bidden om de genaden die ervoor zorgen dat jullie, Mijn volgelingen, de overtuigingskracht bezitten om de waarheid over Mijn Tweede komst te verspreiden.

Het lijden van de mensheid en dat van Mijn Eeuwige Vader en van Mij, Zijn geliefde Zoon, loopt eindelijk ten einde.

De heerschappij van Satan op aarde zal ophouden te bestaan en Ik zal Mijn rechtmatige troon overnemen.

Hoewel Mijn gezag binnen Mijn Kerk ertoe geleid heeft dat Mijn Geest aanwezig was, door aan de verdienstelijke zielen grote genaden te bieden, zal Mijn Vaders Wil uiteindelijk pas volbracht kunnen worden als Satan ingebonden wordt.

Geen mens begrijpt echt wat eeuwig leven is.

Geen mens begrijpt ten volle wat er zal gebeuren bij Mijn Tweede komst.

Door de beperkingen van het menselijk verstand kan geen mens Mijn plannen, voor het verzamelen van Mijn twaalf volken op aarde, kennen.

Zovelen geloven dat Mijn Tweede Komst het einde van de wereld betekent.

Het mag dan misschien het einde der tijden zijn, zoals jullie deze kennen, maar het is slechts het begin van de glorieuze toekomst die door Mijn Eeuwige Vader gepland werd voor al Zijn kinderen.

Hemel en aarde zullen één worden.

Het ene zal niet meer zonder het andere bestaan. De rechtvaardigen zullen in Mijn Nieuw Paradijs leven en alles zal er in grote overvloed aanwezig zijn.

Zoveel verwonderlijkheid kan nooit in menselijke termen beschreven worden. Er zal diepe vrede en vreugde gevoeld worden door elke ziel die het erfrecht verkrijgt om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk.

Mijn hart breekt, Mijn kinderen, wanneer Ik de angst in jullie ogen zie zodra Ik naar de eindtijd verwijs.

Ik vraag jullie om in plaats daarvan te vertrouwen op Mijn grote liefde voor jullie allen en om jullie er bewust van te zijn dat Mijn belofte inhoudt dat jullie bij Mij waarlijk thuis zullen zijn en dat jullie zorgen voor eeuwig verdreven zullen worden.

Het Nieuwe paradijs dat Ik beloof, gaat zeer spoedig aan de mensheid geopenbaard worden.

Verspil geen enkel moment uit angst ! Verheug jullie ! Zie uit naar jullie toekomst !

Vertrouw volkomen op Mij want Ik houd teveel van jullie om jullie ooit teleur te stellen.

Bid dat al Mijn kinderen nederig van hart zullen zijn om de sleutel tot het Paradijs te aanvaarden.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

Boodschap: Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind

vrijdag 20 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, er moet Mijn kinderen verteld worden over de intense liefde die Ik in Mijn Heilig Hart draag voor elk kind dat op deze aarde geboren wordt.

Boodschap: Maak nooit misbruik van anderen, ook niet in het zakenleven, de politiek of eender welke werkkring

donderdag 19 april 2012

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je al Mijn volgelingen meedeelt dat hun gebeden gehoord worden en dat als gevolg daarvan veel kwalijke gebeurtenissen ingeperkt worden.

Boodschap: Mijn boodschappen zijn bestemd voor alle religies en geloofsovertuigingen met inbegrip van diegenen die niet geloven

dinsdag 17 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Mijn boodschappen, die aan jou gegeven worden, voor de hele wereld bestemd zijn.

Boodschap: Ik, jullie Jezus, zou Mijn eigen Kerk nooit kunnen ondermijnen

maandag 16 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al Gods kinderen en Ik verzeker jullie dat Ik, jullie geliefde Jezus, Mijn eigen Kerk nooit zou kunnen ondermijnen.

Boodschap: Mijn Restkerk en de twee getuigen waarnaar in het Boek der Openbaring verwezen wordt

zondag 15 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat sommige van deze boodschappen voor jou nergens op slaan, maar je moet op Mij vertrouwen en weten dat Ik de inhoud van het Boek der Openbaring moet onthullen zodat de zielen weten wat ze in deze tijd mogen verwachten.

Boodschap: Zoveel leugens, waarbij het bestaan van de hel ontkend wordt, zullen de ondergang betekenen van de Christenen

zaterdag 14 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zwaar jouw fysiek lijden ook is, je moet beseffen, terwijl dit blijft toenemen, dat het voelt zoals Ik Mij voel.

Boodschap: De volgende Paus mag dan wel door leden binnen de Katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn

donderdag 12 april 2012

Mijn liefste dochter, veel mensen wijzen Mij nog steeds af in de wereld en dit heeft te maken met de publieke opinie.

Boodschap: De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan is.

woensdag 11 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat jij de genaden die Ik je gegeven heb soms in twijfel trekt?

Boodschap: H. Maagd Maria: Het moment waarop Ik de slang zal verpletteren, komt naderbij

dinsdag 10 april 2012

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Aarde, Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis, de Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus, die het vlees aangenomen heeft.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie