Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan is.

Ontvangen op woensdag 11 april 2012

21.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat jij de genaden die Ik je gegeven heb soms in twijfel trekt?

De gave van het doorzien van de zielen werd jou gegeven zodat je de bedoelingen van die arme zielen, die zullen proberen om Mijn heilig woord te ondermijnen, kunt ontwaren.

Deze gave zal jou in staat stellen om medelijden te voelen voor dergelijke zielen en hen te helpen om de ware weg naar het eeuwig leven te vinden en om hun ziel te bevrijden van de kwelling die zij doorstaan.

Deze gave zal je bovendien in staat stellen om de valse profeten te herkennen.

Jij zult ogenblikkelijk weten wie in Mijn naam komt en wie niet.

Eerst zal je een vreselijk benauwd gevoel van angst bemerken omdat je het werk van Satan zult herkennen. Je zult onmiddellijk weten wanneer hij in anderen aanwezig is.

Terwijl hij je aanvalt, via anderen, zal je het gevoel hebben alsof je in de maag getrapt werd.

Je zult je misselijk voelen zodra je oog in oog komt te staan met iemand van wie de ziel door Satan werd weggekaapt en je zult huiveren en je duizelig voelen.

Niettemin zal je met Mijn woorden tot dergelijke zielen spreken en met een kracht die je niet zal herkennen als je eigen kracht.

Velen, die met een zuivere ziel naar jou komen, zullen het licht en Mijn aanwezigheid door hun lichaam voelen stromen.

Van diegenen met een nederig hart en een diepe liefde voor Mij, zullen weinigen het nalaten om te reageren op de Heilige Geest die jouw ziel overspoeld heeft.

Mijn dochter, dit is een moeilijk fase in jouw missie.

 De haat tegen jou zal toenemen.

Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan is.

Weet je niet hoe Satan, de Bedrieger, te werk gaat? Hij overtuigt goede zielen ervan dat wanneer Mijn woord gesproken wordt, dit niet van Mij afkomstig is.

Hij probeert anderen ervan te overtuigen, door hun angst voor hem, dat de eigenschappen, waarmee hij in verband gebracht wordt, in anderen aanwezig zijn.

Hij zorgt voor twijfels en benauwdheid in de zielen door hen te misleiden. Door hen blind te maken voor de waarheid en door hen te verhinderen de genaden te ontvangen, die door Mij aangewezen worden, om hun ziel te heiligen.

Degenen die hij het meeste aanvalt, zijn diegenen die het dichtst bij Mij staan.

Dit behelst niet enkel de zieners en profeten, maar ook de ware zielen waarvan Ik de hulp nodig heb om Mijn strijdmacht te vormen.

Deze strijdmacht zal Satan verslaan. Hij weet dit en zal zijn jacht naar zielen nooit opgeven.

Onthoud echter dit: Satan heeft niet de macht die Ik heb. Hij kan de Heilige Drieëenheid niet verslaan. Hij staat machteloos tegenover Mijn Moeder die de bevoegdheid heeft gekregen om hem te vernietigen. Hij vreest Haar.

Aan al diegenen die twijfelen aan Mijn woord, door deze boodschappen aan jou gegeven: Vraag a.u.b. aan Mijn geliefde Moeder om jullie dichter bij Mijn Heilig Hart te brengen.

Vraag Haar om jullie te bedekken met Haar heilige mantel en om jullie de bescherming te bieden die jullie nodig hebben tegen de Boze.

Denk eraan dat de Boze vol haat is!

Wanneer jullie haat, van welke aard dan ook, in jullie hart ontdekken – in het bijzonder tegen Mijn heilige boodschappers – weet dan dat Satan jullie bekoord heeft om te zondigen.

Op dat moment moeten jullie Mij de genaden vragen om jullie te sterken.

Denk eraan, Ik zal nooit iemand van jullie de rug toekeren, met inbegrip van diegenen onder jullie die Mijn boodschappers haten en die zielen die Mij afwijzen.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie