Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

Ontvangen op woensdag 25 april 2012

15.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Zij weten wie Ik ben.

Zij weten dat zij uit het niets geschapen zijn door God de Vader. Toch kiezen zij ervoor om God te negeren.

Zij gebruiken Mijn naam vele, vele malen op de meest ongedwongen manier en Mijn naam ligt vervat in de vloeken die uitgebraakt worden door diegenen die door demonen bezeten zijn.

Het is pas wanneer de mensen door een tragedie getroffen worden dat ze halt houden en denken aan de dood en aan een eventueel toekomstig leven waarvan zij menen dat het in het verschiet kan liggen.

Dat is de reden waarom Ik deze zielen soms straf, uit Mijn barmhartigheid, om hen tot bezinning te brengen waardoor Ik hen kan redden.

Door het lijden zullen al deze materiële aantrekkelijkheden, door de zinnen nagejaagd, betekenisloos worden en gezien voor wat ze zijn. Vergankelijke nieuwigheden die binnen de kortste keren zullen verdwijnen.

Veel zielen, die op deze wereld geboren worden, zijn gestuurd vanuit de Hemel. Zij verkiezen het lijden, met inbegrip van de geaborteerde kinderen, als een middel om te streven naar de redding van de zondaars.

Het Goddelijk Koninkrijk is voor het menselijk verstand moeilijk te bevatten want geen mens is met dit geschenk gezegend.

Toen de gevallen engelen rebelleerden tegen Mijn Vader, heeft Hij – Mijn Vader – nooit het recht van Zijn kinderen op hun vrije wil verbeurdverklaard want Hij zal nooit het geschenk wegnemen dat Hij aan de mensheid schonk.

De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijk Wil van de Vader.

Satan maakt misbruik van de vrije wil. Wat hij niet kan bestrijden is, wanneer uitverkoren zielen hun eigen vrije wil opgeven en deze aan God opofferen.

Door het brengen van dit offer, door de aanvaarding van het lijden, wordt de invloed van Satan verzwakt.

Dan kunnen zondaars gered worden, ook als ze niet tot inkeer gekomen zijn. Dat is het wonder van het lijden.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie