Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

Ontvangen op zondag 22 april 2012

10.00 u

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Deze gebeden zijn bestemd voor de moderne tijd om al Gods kinderen te helpen zoeken naar de bescherming die zij nodig hebben om om te gaan met de moeilijke tijden waarmee zo veel zielen geconfronteerd worden.

Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij, jullie geliefde Moeder, om bij Mijn Zoon voor jullie te bemiddelen.

Denk er altijd aan dat jullie persoonlijke offers, aan God opgedragen, helpen om zo veel zielen op aarde te redden.

Jullie gebeden worden altijd gehoord.

Zij worden nooit genegeerd maar behandeld overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.

Jullie moeten dus geduld hebben, kinderen. Stel altijd jullie volste vertrouwen in Mijn Zoon!

Overhandig Hem al jullie angsten en lijden en vervolgens moeten jullie erop vertrouwen dat alles door Hem zal worden aangepakt.

Voor diegenen onder jullie, gelovigen, die het moeilijk vinden om te bidden of om jullie liefde voor Mijn Zoon levend te houden, is hier een bijzonder kruistochtgebed (47) om jullie te helpen jullie liefde voor Jezus opnieuw aan te wakkeren.

Kruistochtgebed (47) ‘Wakker jullie liefde voor Jezus opnieuw aan’

O Gezegende Moeder, Moeder van de Verlossing
voor de hele wereld.
Bid dat mijn liefde voor Jezus weer kan aangewakkerd worden.
Help mij om het vuur van Zijn liefde te voelen
zodat het mijn ziel vervult.
 
Help mij om meer van Jezus te houden.
Bid dat mijn geloof in Hem
en mijn liefde en devotie voor Hem sterker worden.
Neem elke twijfel die mij kwelt weg
en help mij om het Goddelijk Licht van de waarheid
– dat van Uw Zoon, de Redder van de hele mensheid, uitstraalt – duidelijk te zien. Amen.

Ga heen in vrede, kinderen. Denk eraan dat, wanneer jullie Mij vanuit het hart vragen om voor jullie te bidden, Ik, de Moeder van de Verlossing, jullie verzoek aan Mijn geliefde Zoon zal voorleggen.

Ik zal nooit één verzoek weigeren eenmaal het strookt met de wensen van Mijn Zoon en het overeenkomstig de Heilige Wil van de Vader is.

Leer meer te vertrouwen, kinderen! Wanneer jullie Mijn dierbare Zoon vertrouwen, bewijzen jullie je liefde voor Hem.

Als jullie liefde zwak is, zal jullie vertrouwen in Hem ook zwak zijn.

Enkel diegenen onder jullie, die zich voor Mijn Zoon vernederen, zullen gezegend worden met de genaden die gegeven worden om jullie geloof te versterken.

Geef nooit op wanneer jullie vertwijfeling voelen!

Wanhoop wordt door de Boze gecreëerd.

Wend jullie dan gewoon tot Mij en Ik zal bidden dat de vrede in jullie ziel terugkeert.

Wanneer jullie dat doen, zullen jullie in staat zijn om de bekoring, door de Boze aangebracht, te verwerpen en zullen jullie bevrijd worden.

Jullie gezegende Moeder

Koningin van de Engelen

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie