Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

Ontvangen op zaterdag 28 april 2012

15.40 u

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Ik ben de Vader van de Schepping en van de Liefde, met een diepe hartstocht voor elk kind van Mij, ongeacht hoe zij Mij beledigen.

Het vereist zoveel voorbereiding om de zielen te helpen zich op te maken voor de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Een groot deel van de mensheid lijdt op het moment door vervolging. Deze vervolging omvat niet enkel armoede en gebrek aan geld maar ook geestelijke honger.

Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon terug te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen.

Alleen Ik ken dit moment. Niet eens Mijn Zoon is op de hoogte van de datum.

Ik kan jullie vertellen dat het spoedig zal zijn en dat het grootste deel van deze generatie – die op de huidige dag in de wereld leven – op de dag van de Wederkomst van Mijn Zoon, in grote heerlijkheid, nog zullen leven.

Ik tref nu voorbereidingen om al Mijn kinderen te verzamelen aangezien Ik hen weghaal uit de vreselijke afgrond van het lijden dat zij in de wildernis hebben moeten doorstaan.

Deze wildernis werd gecreëerd door de hand van Lucifer en al zijn gevallen engelen die, sinds de val van Adam en Eva, de aarde hebben omzworven.

Tegenwoordig vinden veel van Mijn kinderen het onmogelijk om in Mij, God, hun Schepper en Vader, te geloven.

Ik heb Mijn kinderen gezegend met intelligentie en met een onafhankelijke vrije wil waardoor zij kunnen kiezen op welke manier zij beslissen hun leven te leiden.

Om hen naar Mijn Koninkrijk te leiden, gaf Ik hen de Tien Geboden die in steen zijn vastgelegd.

Deze zijn nooit veranderd, toch denken Mijn kinderen dat zij slimmer waren dan ze zijn en riepen nieuwe betekenissen in het leven, die onaanvaardbaar zijn voor Mij.

Deze tijd, op het einde van de heerschappij van al de verdreven demonen die de aarde overspoelen, is bijna ten einde.

Ik roep al Mijn kinderen op om te luisteren. Jullie tijd op de aarde, zoals jullie deze kennen, loopt ten einde.

Maar er is een nieuwe aarde, een Nieuw Paradijs dat op jullie wacht.

Het zal alles wat jullie je ooit zouden kunnen voorstellen, overtreffen en het werd reeds geruime tijd met liefde voorbereid voor elke afzonderlijke man, vrouw en kind.

Uiteindelijk zal Ik heel Mijn dierbare familie verenigen en we zullen allemaal voor eeuwig leven in harmonie, vrede, liefde en vreugde.

Voor diegenen die weigeren het Nieuw Paradijs binnen te gaan: Ik zal alles doen wat in Mijn macht ligt om te beletten dat jullie de rug keren naar het erfdeel dat jullie rechtmatig toekomt.

Door de gave van jullie vrije wil, die Ik jullie nooit zal afnemen, is de keuze aan jullie.

Al wat nodig is, is een wending van jullie hoofd en het openen van jullie hart.

Dan moeten jullie je in Mijn armen werpen zodat Ik jullie thuis kan brengen.

Dat is Mijn liefste en meest dierbare wens, om al Mijn gekoesterde kinderen mee naar huis te nemen, naar de rechtmatige plaats waar zij thuishoren.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie