Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

Ontvangen op donderdag 26 april 2012

20.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

De hele mensheid zal spoedig getuige zijn van Mijn barmhartigheid en velen zullen, hoewel berouwvol over hun zonden, Mij toch niet vrezen.

In plaats daarvan zal hun ziel overspoeld worden door Mijn goddelijke liefde.

De periode van het Nieuw Tijdperk van Vrede brengt immense vreugde en opwinding voor diegenen die Mijn hand van barmhartigheid erkennen.

Elke zondaar is uitgenodigd tot het eeuwig leven en mag niet weglopen doordat hij in de war is.

Mijn Tijdperk van Vrede zal een nieuwe aarde zijn waar twaalf naties zullen regeren onder Mijn leiding.

Jullie zullen leven in vrede, liefde en harmonie. De natuurlijke omgeving die jullie vandaag op de aarde aantreffen, zal in het niet vallen vergeleken met de wereld die in het verschiet ligt.

Voor diegenen die bezorgd en bang zijn voor hun familie of dierbaren – breng hen mee naar Mijn schitterend Nieuw Paradijs.

Bid voor hen en Ik zal hen bijzondere genaden schenken waardoor zij de gave zullen krijgen Mijn liefde te herkennen.

Dit is de grootste wens van Mijn Vader: de bewondering, de vreugde en de liefde doorheen elk van Zijn dierbare kinderen te zien schijnen zodra Hij het Nieuw Paradijs ontsluiert.

Jullie zullen herenigd worden met jullie dierbaren die stierven in een staat van genade en die uit de dood zullen opgewekt worden.

Waarom zouden jullie niet geloven in een dergelijk geschenk? Zodra jullie vertrouwen op Mijn belofte om terug te komen, zullen jullie vrede ervaren.

Alles wat Ik vraag is dat jullie je door middel van gebed voorbereiden. Wanneer jullie bidden om genade en bidden voor de anderen, zal alles goed komen.

Mijn barmhartigheid is zo groot dat weinigen zullen nalaten Mijn goddelijke belofte – om al Gods kinderen te verzamelen en hen thuis te brengen, weg uit de wurggreep van Satan en zijn demonen – te erkennen.

De waarheid over Mijn Koninkrijk zal zelfs gezien worden door atheïsten, die geschokt zullen zijn. Nochtans zal hun ongeloof in de meeste gevallen omslaan in nederige liefde en aanvaarding.

Hoewel er veel moeilijke momenten in het vooruitzicht liggen, zal geen daarvan zo zwaar zijn dat jullie deze niet kunnen overwinnen door jullie liefde en devotie voor Mij, jullie Jezus.

A.u.b., sta niet toe dat angst de aanvaarding – met vreugde – van het geschenk van Mijn Nieuw Paradijs in de weg staat.

Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde.

Wat jullie zou moeten verontrusten, zijn de verharde zondaars die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven, die Mijn hand zullen weigeren en die, in plaats daarvan, zullen vasthouden aan hun verdorven wegen.

Zij hebben jullie gebeden nodig.

Bid intens voor de redding van hun ziel!

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie