Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

Ontvangen op zondag 22 april 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

Al Gods kinderen die toegewijde gelovigen zijn, moeten Mij nu helpen – uit hun trouw aan Mij, hun geliefde Jezus –om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Er werd reeds zoveel tijd verleend om de zielen terug naar Mijn Heilig Hart te lokken.

Dat was belangrijk, want zonder deze tijd zouden zeer weinig zielen in staat zijn om Mijn Nieuw Paradijs te betreden.

Ik verzoek al dezen dringend, uit Mijn heilige naam, Mij toe te staan jullie te begeleiden om jullie te helpen de waarheid over Mijn Leer te verkondigen tot aan de uiteinden der aarde.

Predik eerst Mijn eenvoudige onderrichtingen.

Van al diegenen, die zeggen dat ze volgelingen van Mij zijn, wordt liefde voor de naaste verwacht.

Spreek uitsluitend over Mijn Tweede Komst.

Wijs iedereen, die jullie hekelen, erop dat Mijn belofte om in heerlijkheid terug te komen, om de levenden en de doden te oordelen, tijdens het leven van deze generatie vervuld gaat worden.

Mijn Heilige Geest zal de zielen overspoelen van diegenen aan wie jullie Mijn heilig woord meedelen.

Maar jullie moeten Mij eerst om deze bijzondere genade vragen. Alvorens Ik jullie bevestig om dit allerheiligste werk uit te voeren, verzoek Ik jullie Mij om deze genade te vragen door het bidden van kruistochtgebed 48.

Kruistochtgebed (48) ‘Gebed om de genade om de Tweede Komst van Christus te verkondigen’

O mijn Jezus,
Verleen mij de genade
om Uw heilig woord te verkondigen aan de hele mensheid
zodat de zielen gered kunnen worden.
Stort Uw Heilige Geest uit over mij, Uw nederige dienaar,
opdat Uw heilig woord gehoord en aanvaard kan worden,
vooral door die zielen
die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Help mij om Uw Heilige Wil te allen tijde te eerbiedigen
en om diegenen, die de hand van Uw barmhartigheid weigeren,
nooit te beledigen of te veroordelen.
Amen.

Ga nu, Mijn strijdmacht, want jullie hebben de wapenrusting gekregen die jullie nodig hebben om de mensheid te bekeren.

Jullie zullen in jullie missie belachelijk gemaakt, beledigd en tegengesproken worden.

Weet dat wanneer dit gebeurt, jullie waarlijk een kind van God zullen zijn.

Vrees niet, want Ik zal jullie de kracht geven om dergelijke belemmeringen te overwinnen.

Ik zal jullie heel de weg voorgaan. Ga heen in vrede en liefde.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie