Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

Ontvangen op zondag 29 april 2012

10.00 u

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Jouw missie, door Mijn eeuwige Vader bekrachtigd, bestaat erin om de waarheid over de Tweede Komst van Mijn Zoon onder al Gods kinderen te verspreiden.

Het is belangrijk dat aan die kinderen, die geen tijd doorbrengen ter ere van en met devotie tot Mijn Zoon, verteld wordt wat er gaat komen.

Al Gods kinderen moeten opgenomen worden in elk van jouw gebeden want Hij, Mijn Vader, houdt van iedereen.

Zelfs diegenen die hun hart naar Mijn Vader toe verhard hebben en die Mijn Zoon niet willen erkennen, moeten eeuwig leven krijgen.

Wanneer het geschenk van de Waarschuwing plaatsvindt, zullen veel zondaars verlicht worden en zij zullen zich tot Mijn Zoon wenden, smekend om Zijn barmhartigheid.

Pas dan zal de mensheid willen luisteren naar de belangrijke boodschappen die, via jou, door Mijn Zoon gegeven worden.

Zodra zij de waarheid – dat de tijd van Zijn nieuwe heerschappij een aanvang gaat nemen – beseffen, zullen zij Zijn heilig woord verslinden.

Veel van Gods kinderen zijn verward over het bestaan van de Hemel en de aarde. Velen zijn te bang om over het leven na de dood na te denken.

Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben.

In plaats daarvan zullen zij opgenomen worden in het Nieuw Tijdperk van Vrede en het Paradijs dat door Mijn Vader aan al Zijn kinderen beloofd werd.

Jullie moeten bidden dat al de dolende en verdwaalde zielen hun weg terug vinden naar de liefdevolle armen van Mijn dierbare Zoon anders zullen zij niet geschikt zijn om de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te treden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie