Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

Ontvangen op maandag 23 april 2012

20.00 u

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden.

Het is tijd voor jullie om jullie ogen wijd open te houden en te luisteren naar eventuele wijzigingen in wetten waardoor jullie armer zullen worden.

Bestrijd wetten die jullie voedselvoorziening controleren!

God, Mijn Eeuwige Vader, zal deze verdorven groeperingen straffen als zij zouden proberen Zijn kinderen uit te hongeren.

Dit, Mijn volgelingen, is het moment waarop het derde zegel geopenbaard wordt.

Hoewel het nog een tijdje niet geopend zal worden, vertel Ik jullie dit zodat jullie kunnen proberen voorbereidingen te treffen voor jullie voedsel door zelf te telen en door levensmiddelen zo te bewaren dat ze niet zullen bederven.

Na verloop van tijd zal jullie voedsel beperkt worden evenals de toegang tot drinkwater.

Deze groepering is van plan – ook al is deze aan het verzwakken door de kracht van jullie gebeden – om veel onschuldige mensen te laten verhongeren en te vergiftigen in een poging om de wereldbevolking in te krimpen.

Zij zullen knokken om dit te bewerkstelligen.

Terwijl zij verschrikkingen blijven opleggen aan Gods kinderen, zal Mijn Eeuwige Vader ecologische straffen teweegbrengen en miljoenen van deze goddeloze mensen van de aardbodem wegvagen.

Jullie weerpatronen zullen blijven veranderen. Na verloop van tijd zal dat het vermogen om handel te drijven beïnvloeden waardoor de goddeloze plannen van de wereldmachten een halt toegeroepen zullen worden.

Doorheen heel deze crisis moeten jullie, Mijn strijdmacht, bidden tot God de Vader om jullie te beschermen tegen deze mensen en dat zij hun versteende hart zouden openen voor de waarheid over Gods barmhartigheid.

Ik vertel jullie dit zodat jullie je kunnen voorbereiden.

Deze gebeurtenissen zullen niet meteen plaatsvinden en een groot deel van dit plan kan afgewend en ingeperkt worden door jullie gebeden en offers.

Het kwaad is niet afkomstig van God. Het vloeit voort uit hebzucht, eigenliefde en dorst naar macht en controle. Elk van deze zwakheden worden door Satan opgewekt en aan de wereldleiders voorgehouden om hen te verleiden zodat zij Gods kinderen kunnen schaden.

Laat de krachten van Satan jullie landen niet beheersen!

Bid, bid, bid dat jullie de kracht hebben om jullie te verzetten tegen maatregelen die ontworpen zijn om jullie arm, afhankelijk te maken en overgeleverd aan de genade van diegenen die jullie landen controleren. Zij regeren krachtens de wereldmachten, bestaande uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Europese Unie, China en Rusland.

Ik, jullie Jezus, zal jullie helpen vervolging te vermijden maar, denk eraan, het gebed zal jullie belangrijkste wapen zijn.

Gebed kan voorkomen dat deze goddeloze mensen beslag leggen op jullie vermogen om te eten, te drinken, jullie te kleden en om Christelijke Kerken te bezoeken.

Strijd in Mijn naam en Ik zal te allen tijde naast jullie staan.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie