Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

Ontvangen op maandag 30 april 2012

17.45 u

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Velen weten niet hoe ze moeten bidden. Een beetje zoals jij, Mijn dochter, het moeilijk vindt.

Bidden betekent vragen.

Bidden betekent met elkaar in contact treden.

Bidden betekent liefde tonen en danken.

Veel mensen, met goede bedoelingen en een edelmoedig hart, weten tegenwoordig niet meer hoe ze moeten bidden. Sommigen zullen het onaangenaam vinden en er zich ongemakkelijk bij voelen.

Anderen zullen het gevoel hebben dat hun gebeden niet zullen meetellen.

O, hoe bemin Ik deze bijzondere zielen. Zo ver verwijderd, en toch, hoe hunker Ik ernaar om hen Mijn diepe liefde te tonen.

Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen. Het is niet nodig om Mij te vrezen. Het enige wat jullie moeten doen, is Mij te vragen om jullie aan te nemen en jullie troost te bieden.

Laat Mij Mijn liefde bewijzen! Spreek tot Mij in jullie eigen, eenvoudige woorden! Niets zal Mij shockeren!

Vertrouw Mij jullie beslommeringen toe aangezien Ik jullie hart tot rust zal brengen. Laat Mij jullie helpen om ware vrede te voelen.

Vraag Mij een oplossing te vinden voor jullie zorgen. Ik zal jullie de waarheid tonen zodat jullie beslommeringen niet meer zo erg lijken.

Hoe zullen jullie weten dat Ik jullie hoor? Hoe zullen jullie er zeker van kunnen zijn dat Ik op jullie zal reageren?

Ga gewoon rustig zitten en vraag Mij jullie te helpen bij dit gebed. Het gebed om jullie te helpen je hart voor Mij te openen en om Mijn hulp te vragen.

Kruistochtgebed (50) ‘Jezus, help mij om te weten wie U bent’

O lieve Jezus, help mij om te weten wie U bent.
Vergeef mij dat Ik niet eerder met U gesproken heb.
Help mij in dit leven vrede te vinden
en help dat mij de waarheid
over het eeuwig leven getoond wordt.
 
Breng mijn hart tot rust.
Verlicht mijn zorgen.
Geef mij vrede.
Open nu mijn hart zodat U mijn ziel kan vullen met Uw liefde.
Amen.

Velen onder jullie zullen er op dit moment niet toe komen om tot Mij te naderen. Maar dat is ok.

In tijden van tegenspoed, verwarring en angst zullen jullie dat wel doen.

Ik zal elke dag naast jullie staan, ook al beseffen jullie dat nog niet.

Maar zeer spoedig zullen jullie Mij zien en zullen jullie de waarheid kennen over Mijn belofte, om jullie in lichaam, ziel en geest het eeuwig leven te verlenen.

Ik wacht op jullie roep. Dan kan Ik jullie, wanneer de tijd rijp is, naar de poorten van het Nieuw Tijdperk van Vrede en Mijn Nieuw Paradijs op aarde brengen.

Jullie vriend

Jullie geliefde Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie