Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

Ontvangen op maandag 30 april 2012

17.45 u

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Velen weten niet hoe ze moeten bidden. Een beetje zoals jij, Mijn dochter, het moeilijk vindt.

Bidden betekent vragen.

Bidden betekent met elkaar in contact treden.

Bidden betekent liefde tonen en danken.

Veel mensen, met goede bedoelingen en een edelmoedig hart, weten tegenwoordig niet meer hoe ze moeten bidden. Sommigen zullen het onaangenaam vinden en er zich ongemakkelijk bij voelen.

Anderen zullen het gevoel hebben dat hun gebeden niet zullen meetellen.

O, hoe bemin Ik deze bijzondere zielen. Zo ver verwijderd, en toch, hoe hunker Ik ernaar om hen Mijn diepe liefde te tonen.

Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen. Het is niet nodig om Mij te vrezen. Het enige wat jullie moeten doen, is Mij te vragen om jullie aan te nemen en jullie troost te bieden.

Laat Mij Mijn liefde bewijzen! Spreek tot Mij in jullie eigen, eenvoudige woorden! Niets zal Mij shockeren!

Vertrouw Mij jullie beslommeringen toe aangezien Ik jullie hart tot rust zal brengen. Laat Mij jullie helpen om ware vrede te voelen.

Vraag Mij een oplossing te vinden voor jullie zorgen. Ik zal jullie de waarheid tonen zodat jullie beslommeringen niet meer zo erg lijken.

Hoe zullen jullie weten dat Ik jullie hoor? Hoe zullen jullie er zeker van kunnen zijn dat Ik op jullie zal reageren?

Ga gewoon rustig zitten en vraag Mij jullie te helpen bij dit gebed. Het gebed om jullie te helpen je hart voor Mij te openen en om Mijn hulp te vragen.

Kruistochtgebed (50) ‘Jezus, help mij om te weten wie U bent’

O lieve Jezus, help mij om te weten wie U bent.
Vergeef mij dat Ik niet eerder met U gesproken heb.
Help mij in dit leven vrede te vinden
en help dat mij de waarheid
over het eeuwig leven getoond wordt.
 
Breng mijn hart tot rust.
Verlicht mijn zorgen.
Geef mij vrede.
Open nu mijn hart zodat U mijn ziel kan vullen met Uw liefde.
Amen.

Velen onder jullie zullen er op dit moment niet toe komen om tot Mij te naderen. Maar dat is ok.

In tijden van tegenspoed, verwarring en angst zullen jullie dat wel doen.

Ik zal elke dag naast jullie staan, ook al beseffen jullie dat nog niet.

Maar zeer spoedig zullen jullie Mij zien en zullen jullie de waarheid kennen over Mijn belofte, om jullie in lichaam, ziel en geest het eeuwig leven te verlenen.

Ik wacht op jullie roep. Dan kan Ik jullie, wanneer de tijd rijp is, naar de poorten van het Nieuw Tijdperk van Vrede en Mijn Nieuw Paradijs op aarde brengen.

Jullie vriend

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie