Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

Ontvangen op zaterdag 21 april 2012

16.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

Laat Mij jullie allemaal kalmeren, Mijn zeer geliefde volgelingen, door jullie te verzekeren van Mijn grote barmhartigheid voor de gehele mensheid.

Door de gebeden van Mijn gekoesterde volgelingen, die allemaal gehoord en verhoord worden overeenkomstig de goddelijke tijdsbepaling, begint er veel bekering op te bloeien.

Geef de hoop nooit op! Jullie zijn de ruggengraat van Mijn missie op aarde om Mij te helpen geheel de mensheid te redden. Als zodanig zullen jullie de pijn van de zonden van anderen ondergaan.

Ga er nooit vanuit dat de zonden van anderen het licht van God de Allerhoogste zodanig kunnen verduisteren dat alles verloren is.

Zeer spoedig zullen allen, door Mijn Goddelijke Barmhartigheid die tijdens de Waarschuwing geopenbaard zal worden, getuige zijn van de heerlijkheid van God.

Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren. Dat zal tot gevolg hebben dat de macht van Satan zal slinken terwijl de strijdmacht van God zal toenemen in kracht om het Beest te verslaan.

De hele mensheid zal weldra de waarheid over hun bestaan kennen. Dat zal het keerpunt zijn voor Gods kinderen die zich zullen verenigen in voorbereiding op het Nieuw Tijdperk van Vrede, waar geen zonde meer zal bestaan.

Het gebed is belangrijk omdat God de Vader elke persoon op deze aarde, op het moment van hun geboorte, het geschenk van de vrije wil gaf. Daardoor wil Hij, hoewel Hij de macht heeft alles te doen wat Hij verlangt, dat Zijn kinderen uit eigen vrije wil tot Hem komen.

God de Vader wil Zijn kinderen niet dwingen om van Hem te houden.

Het moet als vanzelf komen. Maar hoe kunnen jullie van iemand houden die jullie niet kennen?

Dat is het probleem in de wereld van vandaag. Zeer weinigen kennen God de Vader. Zeer weinigen kennen Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten het gebed benutten zodat Mijn Vader bijzondere gaven kan verlenen aan die zielen die in duisternis verkeren.

Er zal hen dan Zijn glorieus Licht getoond worden en zij zullen gered worden.

Door jullie geschenk van gebed zal God de Vader gebruik maken van een goddelijk ingrijpen om diegenen, die Hem niet kennen of die niet weten dat Hij bestaat, dichter bij Zijn Hart te brengen.

 Veel zielen echter, die Mijn Vader kennen en die Hem opzettelijk de rug toekeren, zullen te maken krijgen met verschrikkelijke kastijdingen.

Zij zullen alle kansen krijgen, maar zullen God afwijzen.

Voor deze zielen – die verachtelijke handelingen, gebruikelijk in bepaalde delen van de wereld, verrichten – zullen de kastijdingen komen in de vorm van aardbevingen.

De wereldwijde groeperingen, die zullen doorgaan met het verwoesten van de landen waarover zij heersen, zullen door de hand van Mijn Vader tegengehouden en streng gestraft worden.

Nogmaals, jullie gebeden zijn nodig om dergelijke zonden en de daaropvolgende kastijdingen in te perken.

Er is nog een beetje meer tijd nodig, als voorbereiding op Mijn Goddelijke Barmhartigheid, om het mogelijk te maken dat meer zielen voorbereid worden op deze grootse gebeurtenis.

Het is belangrijk dat het grootste deel van de mensheid gered kan worden en dat alle zielen, met inbegrip van de verharde zondaars, de kans krijgen om zich opnieuw eendrachtig met God te verenigen.

Het is Mijn grootste wens dat Ik in het Nieuw Paradijs over het grootste deel van de mensheid zal regeren.

Jullie gebeden zullen Mij helpen om Mijn groot verlangen te vervullen zodat we allemaal voor eeuwig en altijd, in liefde en eendrachtigheid, één familie kunnen worden.

Jullie geliefde Jezus 

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie