Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

Ontvangen op zondag 29 april 2012

15.33 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Door de genaden die jou verleend werden, de sterkte die jou geschonken werd en het vuur van de Heilige Geest, ben je volledig uitgerust om de profetieën te verkondigen die zolang geleden aan de wereld beloofd werden.

De profetie, die aan Daniël gegeven werd toen hem gezegd werd om het Boek der Waarheid te verzegelen tot aan de eindtijd, wanneer de inhoud geopenbaard zou worden, is nu aanstaande.

De openbaringen die ook aan Johannes, de evangelist, gegeven werden, werden hem slechts gedeeltelijk gegeven, maar sommige geheimen werden hem getoond in de Boekrol met de zeven zegels.

Er werd hem niet de bevoegdheid verleend om de inhoud ervan bekend te maken. In plaats daarvan werd hem opgedragen de Boekrol naast zich neer te leggen en deze op te eten zodat de zegels niet verbroken noch de inhoud geopenbaard konden worden tot aan dit tijdperk. Bij het doorslikken van de rollen werd aan de mensheid een aanwijzing gegeven.

Bitter om te eten: de waarheid veroorzaakt angst.

Het kan bovendien diegenen beledigen die beweren heel Gods plan voor de mensheid te kennen. De waarheid, de krachtige liefde die God bezit voor elke afzonderlijke persoon op deze aarde, is echter zoet voor diegenen die de waarheid erkennen.

De waarheid die enkel Ik, Jezus Christus kan openbaren: de geheimen die aan Johannes, de evangelist, gegeven werden. De zoete waarheid zal door diegenen, die de Leer van God navolgen, met liefde verwelkomd worden.

Dit kan angst veroorzaken maar Gods macht zal al het kwaad en alle vervolging overwinnen, want Hij kan alles.

Het eerste geheim ligt in het feit dat er plannen gesmeed werden tegen God en al Zijn werken door vrijmetselaarsgroeperingen die in de Middeleeuwen opgericht werden.

Hun trouw gaat uit naar de Boze. Hij, Satan, is hun god en zij zijn er trots op hem eer te betonen door middel van zwarte missen.

Dan is er nog de Heilige Stoel, die door deze groepering sinds 1967 onder vuur werd genomen.

Geleidelijk aan zijn zij in Mijn Kerk geïnfiltreerd, niet enkel in het Vaticaan, maar ook in de gelederen daarbuiten, in elk land.

Hun opzettelijke bezoedeling van Mijn kerk heeft geleid tot verdorven gruweldaden, toegebracht aan onschuldige slachtoffers.

Hun liefde voor geld en macht is nog niets vergeleken met de misselijkmakende toewijding die zij betonen aan de koning van de leugens, Satan zelf. Hij wordt openlijk aanbeden in groepsverband en in het geheim. Priesters en andere geheiligde dienaren – waaronder bisschoppen en kardinalen – hebben zich in bepaalde kringen bij deze groepering aangesloten.

De verdorven daden waaraan zij deelnemen zijn te ernstig om aan jullie bekend te maken, maar weet dat zij de Boze mensenoffers aanbieden in Kerken die opgericht werden om de Heilige Eucharistie met de Heilige Mis op te dragen.

Deze groepering, die zo zorgvuldig hun werkelijke activiteiten verbergen voor de ware en heilige priesters, heilige bisschoppen, heilige kardinalen en andere gewijde dienaren, pleegt walgelijke daden.

Zij haten God met een hevigheid die jullie zou schokken. De bevoegdheden, die hen door Satan gegeven worden, hebben ertoe geleid dat hun verdorvenheid, hebzucht, begeerte en seksuele afwijkingen in alle landen door hun volgelingen toegejuicht worden.

Zij begroeten elkaar met heimelijke signalen, bedoeld om de verbondenheid met elkaar te laten blijken.

Eén ding is zeker. Er zal een einde komen aan hun goddeloze daden en zij zullen nog maar weinig tijd over hebben – tenzij ze zich tijdens de Waarschuwing tot Mij wenden – voordat zij in de poel van vuur geworpen worden, waar zij in eeuwigheid een verschrikkelijke vervolging zullen ondergaan.

Zij hebben de geloofsafval, die overal ter wereld bestaat, gecreëerd en aangewakkerd.

Zij verwezenlijkten dit door Mijn Kerk te infiltreren.

Jullie geliefde Jezus

Het Lam Gods

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

Boodschap: Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

zaterdag 21 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie