Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zoveel leugens, waarbij het bestaan van de hel ontkend wordt, zullen de ondergang betekenen van de Christenen

Ontvangen op zaterdag 14 april 2012

15.27 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zwaar jouw fysiek lijden ook is, je moet beseffen, terwijl dit blijft toenemen, dat het voelt zoals Ik Mij voel.

Jouw lijden weerspiegelt maar een fractie van Mijn eigen lijden.

In vereniging met Mij zal je weten dat, bij elke pijn en innerlijke duisternis die je ervaart, je de kwelling zult kennen die Ik doorsta door de zonden van de mensheid.

Veel mensen geloven ten onrechte dat Mijn lijden begon en eindigde op het kruis.

Mijn lijden zal niet ophouden totdat al Gods kinderen in liefde en harmonie verenigd zijn in het Nieuw Paradijs van Mijn Vader, waar geen enkele zonde zal bestaan.

Ongeacht hoeveel er aan de mensheid over Mijn bestaan werd meegedeeld, Ik word nog steeds gehaat.

Hoewel Ik onder de gelovigen aanvaard wordt, wordt Mijn Leer door hen slechts geduld uitgaande van hun eigen voorwaarden.

Velen zullen anderen met liefde en goedheid bejegenen maar alleen als diegenen, aan wie zij deze gave schenken, beantwoorden aan hun eigen ideologie.

Velen zullen bijvoorbeeld de zondaars veroordelen terwijl zij welwillendheid zouden moeten tonen en voor hen bidden. Zij moeten veeleer het goede voorbeeld geven.

Sommigen zullen anderen verachten in plaats van de liefde te tonen die van hen als Christenen verwacht wordt.

Veroordeel anderen nooit, ook al zijn jullie het niet met hen eens, want dat recht hebben jullie niet. Niemand, enkel God, heeft de bevoegdheid om over een ander te oordelen.

Hoewel veel gelovigen Mij eer blijven betonen, zal dat onder hun eigen voorwaarden gebeuren.

Sommigen zullen de behoefte voelen zich te onderscheiden van hun broeders en zusters door de wereld te tonen hoeveel kennis zij hebben van geestelijke aangelegenheden. Zij passen dan hun eigen interpretatie toe op wat Mijn barmhartigheid werkelijk betekent.

Hoe vaak hebben jullie al gehoord dat God altijd barmhartig is? Dat Hij zo barmhartig is dat Hij hen nooit zou veroordelen omdat Hij van iedereen houdt?

Dat Hij nooit een ziel naar de hel zou sturen?

Wel, dat is een leugen. Zoveel leugens, waarbij het bestaan van de hel ontkend wordt, zullen de ondergang betekenen van de Christenen.

Mensen veroordelen zichzelf tot de hel. Ik plaats hen daar niet. Zij kiezen hiervoor door te weigeren de doodzonde de rug toe te keren.

Zij zullen ook niet om vergeving vragen of berouw tonen. Dit is een gevaarlijke denkwijze en het is de plicht van alle Christenen om de anderen te waarschuwen voor het gevaar van de hel.

Zovelen, met inbegrip van diegenen die hun kinderen het Sacrament van het Doopsel weigeren, spreken alsof de zonde er niet meer toe doet.

Zij geloven dat alle zonde vergeven ‘zullen’ worden. Dat is niet juist.

Alle zonden ‘kunnen’ vergeven worden ongeacht hoe verdorven de zonde is, maar wel enkel en alleen als de zondaar om vergeving vraagt.

Ik spreek nu tot jullie vanuit de Hemel om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst en wat ontdek Ik?

Ik spreek tot jullie vanachter gevangenismuren, vanuit een cel waarin jullie Mij geworpen hebben omdat jullie weigeren te geloven dat Ik op deze manier tot jullie zou kunnen spreken.

O, hoe beledigen jullie Mij!

Tot al diegenen die hun leven toegewijd aan Mij hebben doorgebracht en die goed bekend zijn met de Heilige Schrift maar die Mij nu afwijzen, zeg Ik dit.

Jullie afwijzing van Mij nu, zal jullie gekweld en met grote smart achterlaten zodra de waarheid jullie geopenbaard wordt.

Want dan zullen jullie je bewust zijn van de zielen, die jullie aan de kant geschoven hebben toen Ik jullie hulp nodig had om hen te behouden.

Hoe brengen jullie Mij aan het huilen, uit frustratie over jullie blindheid, die veroorzaakt wordt door jullie gebrek aan nederigheid.

Jullie twijfelen aan Mijn heilig woord terwijl jullie het zouden moeten omhelzen, het vastgrijpen omdat jullie verdrinkende zielen zijn en edelmoedigheid van hart missen.

Ik smeek jullie om gehoor te geven aan Mijn oproep.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van de Mensheid

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie