Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Het moment waarop Ik de slang zal verpletteren, komt naderbij

Ontvangen op dinsdag 10 april 2012

20.45 u

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Aarde, Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis, de Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus, die het vlees aangenomen heeft.

Mijn kind, het moment van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is dichtbij.

Het moment waarop Ik de slang zal verpletteren, komt naderbij. Maar tot de dag waarop Satan en zijn demonen in de woestenij geworpen worden, zal er veel verwarring op aarde uitbreken.

Voor diegenen die in Mijn Zoon geloven, zal dit een tijd van kwelling zijn. Zij zullen door de Katholieke Kerk in twee verschillende richtingen getrokken worden.

De ene helft zal uit plichtsgevoel menen dat het noodzakelijk is om de Valse Profeet te volgen, de Paus die Paus Benedictus XVI zal opvolgen.

Hij, het Beest, is gekleed als een lam maar hij is niet van Mijn Vader, de Allerhoogste God, en zal de arme zielen – met inbegrip van priesters, bisschoppen en kardinalen – om de tuin leiden.

Velen zullen hem volgen en zullen geloven dat hij door God gestuurd wordt om over Zijn Kerk op aarde te heersen.

Jammer genoeg zullen veel zielen zijn onderrichtingen, die voor Mijn Vader beledigend zullen zijn, volgen.

Anderen, die vervuld zijn van de Heilige Geest en door hun nederige ziel de genade van het onderscheidingsvermogen gekregen hebben, zullen onmiddellijk weten dat er een bedrieger in de Kerk te Rome zetelt.

De nieuwe, valse paus beraamt reeds plannen, zelfs nog voordat hij de troon van de Stoel van Petrus bestijgt, om de Leer van Mijn Zoon aan te klagen. Bovendien zal hij zijn afkeuring uitspreken over Mij, de Gezegende Moeder van God, en Mijn rol als Medeverlosseres belachelijk maken.

Mijn kind, jouw taak gaat nog zwaarder worden dan voorheen. Want veel van Mijn kinderen zijn zeer verward. De beledigingen waarmee je elke dag geconfronteerd wordt, de kwellingen die je namens Mijn Zoon ondergaat, zullen toenemen.

Wees nooit bang om de wereld de waarheid te vertellen, Mijn kind!

Je wordt versterkt ten gevolge van het fysieke en mentale lijden dat je namens Mijn Zoon aanvaardt om zielen te redden.

Alles zal nu in het werk gesteld worden – vooral door één afdeling in de Katholieke Kerk – om Mijn boodschappen, aan jou gegeven, te verwerpen.

Jouw gehoorzaamheid en trouw aan Mij en Mijn geliefde Zoon, zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren. Dat kan ertoe leiden dat je terugdeinst maar, als dit zou gebeuren, zal het niet lang duren.

Bid, Mijn kind, voor al Gods kinderen die, niet door hun eigen schuld, meegetrokken worden in de laatste strijd om de zielen.

Dit alles moet geschieden want het ligt vervat in het Boek van Mijn Vader.

Alle engelen in de Hemel beschermen jou, Mijn kind, in deze ietwat eenzame missie.

Onthoud altijd hoe belangrijk het gebed is!

Bid, bid, bid want zonder gebed – vooral de overweging van de Mijn Heilige Rozenkrans – kan Satan jullie wegtrekken van het heilig woord van Mijn dierbare Zoon.

Vergeet bovendien het belang van het vasten niet want dat houdt de Bedrieger op een afstand!

Zonder regelmatig gebed, Mijn kinderen, zullen jullie het moeilijk vinden om dicht bij Mijn Zoon te blijven.

Wees nooit bang voor de toekomst, kinderen, want eenmaal jullie dicht bij Mijn Zoon blijven, zullen jullie beschermd worden en de nodige genaden ontvangen om jullie ziel en die van jullie familie voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk van Vrede, dat al zolang geleden voorzegd werd.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Aarde

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie