Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn boodschappen zijn bestemd voor alle religies en geloofsovertuigingen met inbegrip van diegenen die niet geloven

Ontvangen op dinsdag 17 april 2012

18.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Mijn boodschappen, die aan jou gegeven worden, voor de hele wereld bestemd zijn.

Zij worden voor alle religies en geloofsovertuigingen gegeven met inbegrip van diegenen die niet geloven in het bestaan van God de Eeuwige Vader, Schepper van de hele wereld.

Kinderen, jullie moeten weten dat – doordat jullie de waarheid gegeven werd over de Drieëne God, de Heilige Drieëenheid, die bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – jullie de verantwoordelijkheid hebben om Mijn heilig woord aan de wereld te verkondigen.

Of jullie al dan niet geloven dat Ik door deze boodschappen tot jullie spreek, of niet, jullie moeten die arme zielen, die Mijn bescherming nodig hebben, helpen zodat ze gered kunnen worden.

Velen vragen waarom deze boodschappen zo vaak naar Satan verwijzen. Dit is Mijn antwoord.

Satan en zijn gevallen engelen doorkruisen de aarde en zijn er op uit om de mensen te teisteren.

Zij vallen hen aan via de zintuigen, voornamelijk om hen aan te zetten tot het bedrijven van de zonden van het vlees.

Zij steken ideeën in hun hoofd waardoor zij wandaden plegen, die Mijn Vader beledigen.

Bij de zielen die al in zonde verkeren, kunnen zij het lichaam in bezit nemen. Wanneer dat gebeurt, brengen deze arme, bezeten zielen chaos rondom hen teweeg.

Als zij machtsposities bekleden, kunnen zij vreselijk onrecht aanrichten onder diegenen waarover zij regeren.

Zij zullen wetten invoeren die de Tien Geboden, vastgelegd door God de Vader, trotseren.

In andere gevallen zullen zij diepe smart in het leven van mensen veroorzaken.

Negativiteit wordt door Satan en zijn demonische engelen veroorzaakt. Het is niet afkomstig van God.

Enkel vrede en liefde kunnen uit God voortkomen.

Alles wat nodig is voor al diegenen die hun leven willen ontdoen van negatieve gedachten en gevoelens, is devotie tot Mij, hun geliefde Jezus Christus.

Een gebed, een eenvoudig gesprek, is genoeg. Vraag Mij in jullie eigen woorden om jullie te helpen.

Als jullie bidden vanuit het hart, zal Ik onmiddellijk reageren en zal Ik jullie helpen om dichter bij Mijn Hart te komen.

A.u.b. kinderen, laat Mij jullie stevig vasthouden en laat Mij jullie de troost schenken waar jullie naar hunkeren in een wereld vol ellende, onrecht, wreedheid en haat.

Ik ben jullie reddingslijn. Enkel Ik kan jullie helpen. Roep Mij a.u.b. door dit kruistochtgebed (45).

O Jezus, ik weet zeer weinig over U.
Maar help mij a.u.b. mijn hart te openen
om U toe te laten mijn ziel binnen te komen
zodat U mij kan genezen, troosten en vervullen met Uw vrede.
Help mij om vreugde te voelen,
om alle negatieve gedachten te overwinnen
en help mij de weg te vinden
om mij te doen begrijpen hoe ik U kan behagen
zodat ik Uw Nieuw Paradijs kan binnengaan,
waar ik met U voor eeuwig en altijd een leven van liefde, vreugde en verwondering kan leiden.
Amen.

Ik houd van jullie allemaal, lieve kinderen, ongeacht welke geloofsovertuiging jullie hebben, ongeacht hoeveel jullie gezondigd hebben of hoeveel pijn en schade jullie anderen berokkend hebben.

Enkel Ik kan de manier waarop jullie leven veranderen.

De enige manier om jullie zelf te bevrijden van het zware leven dat jullie leiden, is door Mij te aanroepen zodat Ik jullie kan helpen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie