Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet meer zonder het andere bestaan.

Ontvangen op zondag 8 april 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het moment van Mijn heerschappij op aarde nadert en de mensheid heeft niet zoveel tijd meer om Mijn barmhartigheid aan te grijpen en tot inkeer te komen.

Het is bovendien belangrijk dat Mijn Kerk haar kudde voorbereidt op het eeuwig leven en van elke gelegenheid gebruik maakt om de verzoening aan te moedigen.

Deze tijd van het jaar is belangrijk en jullie moeten je tot Mij, jullie Jezus, wenden en bidden om de genaden die ervoor zorgen dat jullie, Mijn volgelingen, de overtuigingskracht bezitten om de waarheid over Mijn Tweede komst te verspreiden.

Het lijden van de mensheid en dat van Mijn Eeuwige Vader en van Mij, Zijn geliefde Zoon, loopt eindelijk ten einde.

De heerschappij van Satan op aarde zal ophouden te bestaan en Ik zal Mijn rechtmatige troon overnemen.

Hoewel Mijn gezag binnen Mijn Kerk ertoe geleid heeft dat Mijn Geest aanwezig was, door aan de verdienstelijke zielen grote genaden te bieden, zal Mijn Vaders Wil uiteindelijk pas volbracht kunnen worden als Satan ingebonden wordt.

Geen mens begrijpt echt wat eeuwig leven is.

Geen mens begrijpt ten volle wat er zal gebeuren bij Mijn Tweede komst.

Door de beperkingen van het menselijk verstand kan geen mens Mijn plannen, voor het verzamelen van Mijn twaalf volken op aarde, kennen.

Zovelen geloven dat Mijn Tweede Komst het einde van de wereld betekent.

Het mag dan misschien het einde der tijden zijn, zoals jullie deze kennen, maar het is slechts het begin van de glorieuze toekomst die door Mijn Eeuwige Vader gepland werd voor al Zijn kinderen.

Hemel en aarde zullen één worden.

Het ene zal niet meer zonder het andere bestaan. De rechtvaardigen zullen in Mijn Nieuw Paradijs leven en alles zal er in grote overvloed aanwezig zijn.

Zoveel verwonderlijkheid kan nooit in menselijke termen beschreven worden. Er zal diepe vrede en vreugde gevoeld worden door elke ziel die het erfrecht verkrijgt om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk.

Mijn hart breekt, Mijn kinderen, wanneer Ik de angst in jullie ogen zie zodra Ik naar de eindtijd verwijs.

Ik vraag jullie om in plaats daarvan te vertrouwen op Mijn grote liefde voor jullie allen en om jullie er bewust van te zijn dat Mijn belofte inhoudt dat jullie bij Mij waarlijk thuis zullen zijn en dat jullie zorgen voor eeuwig verdreven zullen worden.

Het Nieuwe paradijs dat Ik beloof, gaat zeer spoedig aan de mensheid geopenbaard worden.

Verspil geen enkel moment uit angst ! Verheug jullie ! Zie uit naar jullie toekomst !

Vertrouw volkomen op Mij want Ik houd teveel van jullie om jullie ooit teleur te stellen.

Bid dat al Mijn kinderen nederig van hart zullen zijn om de sleutel tot het Paradijs te aanvaarden.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Het tijdperk van vrede, waarover Ik te Fatima sprak, is in vergetelheid geraakt

maandag 9 april 2012

Mijn kind, de wereld staat op het punt om de laatste veranderingen te ondergaan terwijl de strijd om de zielen heviger wordt.

Boodschap: Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij opgericht en deze kan nooit ophouden te bestaan.

zaterdag 7 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het schisma in de Katholieke Kerk waar Ik over sprak, heeft een aanvang genomen.

Boodschap: Pasen is een tijd waarin Mijn kruisdood passend overdacht wordt

vrijdag 6 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe troost jij Mij in Mijn tijd van smart. Hoe schenk jij Mij de liefde en vertroosting die Ik zo verlang van de zielen.

Boodschap: Bid a.u.b. het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en begin Mijn noveen op Goede Vrijdag

donderdag 5 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is bijna aangebroken voor de wereld om Mijn kruisdood te overdenken.

Boodschap: Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt

donderdag 5 april 2012

Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt.

Boodschap: Enkel door de voorspraakgebeden kunnen de zielen in duisternis gered worden

dinsdag 3 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er is een periode tussen nu en de Waarschuwing waarvan Ik wil dat Mijn volgelingen deze doorgronden.

Boodschap: Laat hen tot Mij bidden om onderscheidingsvermogen

maandag 2 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, jij moet nu tot rust komen want de aanvallen, door diegenen die Mijn waarachtig woord niet kunnen aanvaarden, houden aan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie