Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Het tijdperk van vrede, waarover Ik te Fatima sprak, is in vergetelheid geraakt

Ontvangen op maandag 9 april 2012

10.00 u

Mijn kind, de wereld staat op het punt om de laatste veranderingen te ondergaan terwijl de strijd om de zielen heviger wordt.

Satan zal de Katholieke Kerk schaden en Ik, de Moeder van God, zal betrokken worden bij de scheiding van de Kerk.

Mijn rol als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster wordt niet aanvaard door afdelingen binnen de Katholieke Kerk

Ik word in veel vertrekken niet aanvaard aangaande de rol die Ik moet spelen bij de redding van de zielen.

Mijn arme Zoon is zo gekwetst door de manier waarop Ik, de Moeder van God, verworpen werd.

Mijn rol als de vernietigster van de slang wordt niet begrepen.

Ik werd gezegend met de genaden en de macht om de Boze te verslaan en vernietigen.

Hij, de Boze, heeft veel volgelingen binnen de Katholieke Kerk die de macht, die Mij gegeven is door God de Vader, willen bestrijden.

Het tijdperk van vrede, waarover Ik te Fatima sprak, is in vergetelheid geraakt.

Het tijdperk van vrede zal zich na de Tweede Komst van Mijn Zoon voltrekken en zal 1000 jaar duren.

Dit zal tot stand komen zodra de Hemel en de aarde zullen samensmelten tot één glorieus Nieuw Paradijs.

Door het geloof van Mijn kinderen en hun devotie tot Mij, hun geliefde Moeder, zullen vele zielen het Nieuwe Paradijs binnengaan.

Satan slooft zich nu uit om leden van de Katholieke Kerk ervan te overtuigen dat dit niet gaat gebeuren.

Mijn rol als de Moeder van de Verlossing en als Medeverlosseres, werkend naast Mijn geliefde Zoon om de Tweede Komst in te luiden, wordt ontkend.

Kinderen, bid dat deze zielen, slachtoffers van de Bedrieger binnen de Katholieke Kerk, Mijn kinderen niet verdrijven op hun moment van redding.

Bid dat Paus Benedictus kan verhinderen dat dit kwaad doordringt in geheel de Katholieke Kerk!

Kinderen, geef nooit op in jullie strijd om het op te nemen voor de waarheid!

De belofte van Mijn Zoon, om terug te keren om de mensheid naar het eeuwig leven in het Paradijs te voeren, staat op het punt in vervulling te gaan. Maar Hij zal, bij elke stap op de weg, tegengewerkt worden door die zielen die toegestaan hebben dat het bedrog van de Boze hen naar het hoofd gestegen is.

De trouw aan Mijn Zoon, binnen de Kerk, zal verzwakken.

Mijn rol als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster zal niet aanvaard worden.

Bid dat de priesters van Mijn Zoon sterk zullen blijven en dat zij de waarheid zullen verdedigen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie