Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bid a.u.b. het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en begin Mijn noveen op Goede Vrijdag

Ontvangen op donderdag 5 april 2012

1.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is bijna aangebroken voor de wereld om Mijn kruisdood te overdenken.

Dit is in 2012 de tijd waarin Ik jullie gebeden dringend nodig heb voor diegenen die Mij niet zullen erkennen en voor diegenen die niet van Mij afweten.

Het zal aan jullie zijn, Mijn geliefde volgelingen, om Mij te helpen deze arme zielen – die Ik dicht aan Mijn borst moet drukken zodat Ik hen kan voorbereiden op Mijn Nieuw Paradijs – te redden.

Kinderen, jullie moeten het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden en op Goede Vrijdag beginnen met de 9-daagse noveen van de Goddelijke Barmhartigheid.

Het is belangrijk dat er zoveel van jullie als mogelijk deze noveen voor andere zielen voltooien. Jullie zullen grote genaden ontvangen en Ik zal jullie bijgevolg nooit in de steek laten. Ik zal jullie ziel vrijwaren wanneer jullie op de Dag van het Oordeel voor Mij verschijnen.

Jullie mogen het bidden, om andere zielen te redden, nooit moe worden. Jullie zijn Mijn strijdmacht en door de genaden die Ik jullie schenk, zullen jullie met Mij samenwerken om de aarde te zuiveren van de zonde voor Mijn Tweede Komst.

Het bidden is voor jullie allemaal niet altijd even gemakkelijk. De beste manier is om jullie te verenigen met Mijn smartelijke passie en na te denken over Mijn lijden en in het bijzonder over Mijn doodstrijd in de Hof. Mijn grote barmhartigheid is dan het meest vermogend. Het was juist vanwege de zondaars, met inbegrip van die heidenen die nooit de kans gekregen hebben om Mij te kennen, dat Ik de meeste doodsangsten uitstond.

Diegenen onder jullie die van Mij houden, moeten het volgende weten.

Hoe meer jullie volledig op Mij vertrouwen, hoe groter Mijn barmhartigheid is. Hoe meer Ik kan vergeven. Mijn barmhartigheid is zo veelvermogend dat Ik de zonden van de hele mensheid kan uitwissen.

Diegenen die in Mij geloven, op Mij vertrouwen, kunnen een grote heiligheid bereiken door met prioriteit te helpen om de zielen van hun broeders en zusters te redden. Zij doen dit uit liefde voor Mij want zij weten dat dit Mij veel troost schenkt.

Jullie, Mijn zuivere en rechtvaardige volgelingen, die zoveel van Mij houden, weet dat het door jullie edelmoedig hart is dat Ik de zondaars kan redden.

Jullie moeten beseffen dat de zondaars diegenen zijn waarvoor Ik stierf en diegenen waar Ik het meest van allen naar dorst. Ik betoon een groot mededogen aan de zondaars.

Maar jullie, Mijn volgelingen, die ook zondaars zijn, moeten volkomen op Mij vertrouwen. Als jullie dat doen, verleen Ik jullie een aantal bijzondere genaden.

Hoe meer jullie Mij om hulp vragen, hoe meer jullie ontvangen. Het is door deze band, die er tussen ons - jullie en Mij – bestaat, dat jullie Mij kunnen helpen om andere zielen te behoeden voor het wegzinken in wanhoop en uitzichtloosheid.

Denk aan de kracht van Mijn Goddelijke Barmhartigheidsnoveen en het aantal zielen dat jullie dit jaar voor Mij zullen redden.

Jullie geliefde Jezus

 

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie