Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt

Ontvangen op donderdag 5 april 2012

8.00 u

Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt.

Mijn Vader stuurde Mij in de wereld en offerde Mij als losprijs om de wereld te behoeden voor het vuur van de hel.

Ik kwam om jullie te dienen, kinderen, niet om jullie te veroordelen.

Mijn dood was een bijzondere genade, zonder enig andere verplichting van jullie kant dan om de hand van barmhartigheid, jullie gegeven door Mijn eeuwige Vader, te aanvaarden.

Dit geschenk werd aangeboden om het voor de mensen mogelijk te maken het geschenk van verzoening te ontvangen opdat zij geschikt gemaakt kunnen worden om het Koninkrijk van Mijn Vader te betreden.

Voordat Ik gekruisigd werd, de nacht voor Mijn dood op het kruis, verzorgde Ik een zeer belangrijke Paasmaaltijd met Mijn apostelen.

Dat Laatste Avondmaal verschafte een ander bijzonder geschenk. Het geschenk van het opdragen van de Heilige Eucharistie is een sacrament van liefde, om jullie te voorzien van een ongeëvenaard geschenk, waarbij jullie Mij werkelijk kunnen ontvangen in de Heilige Communie.

In de huidige wereld bezorgt Mijn werkelijke tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie, terwijl deze tijdens de Heilige Mis opgedragen wordt, zeer bijzondere genaden aan diegenen die in staat van genade verkeren, die van Mij houden, die Mij ontvangen.

Wanneer jullie Mijn werkelijke tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie aanvaarden, kan Mijn tegenwoordigheid gevoeld worden op een manier die jullie geloof zal versterken.

Als jullie Mijn tegenwoordigheid in de Eucharistie verwerpen, verwerpen jullie één van de meest betekenisvolle geschenken die Ik naliet toen Ik naar de aarde kwam om te boeten voor jullie zonden.

Ik stierf om jullie te redden en dat op zich is al een groots geschenk.

Maar Ik liet jullie een zeer bijzonder geschenk na waarbij jullie Mij met ziel, lichaam en geest kunnen ontvangen.

Aanvaard Mijn tegenwoordigheid en jullie ziel zal dichter bij de ware vereniging met Mij komen.

Aanvaard Mij!

Laat Mij niet in de steek!

Verloochen Mij niet!

Geloof, zonder enige twijfel in jullie hart, dat het door de liefde van God de Vader was dat deze geschenken jullie verleend werden.

Denk nu na over de echte waarheid van Mijn Leer.

Aanvaard Mijn kruisiging niet zonder ook de geschenken te aanvaarden die jullie bij het Laatste Avondmaal aangeboden werden.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van de Mensheid 

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie