Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Enkel door de voorspraakgebeden kunnen de zielen in duisternis gered worden

Ontvangen op dinsdag 3 april 2012

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, er is een periode tussen nu en de Waarschuwing waarvan Ik wil dat Mijn volgelingen deze doorgronden.

Jullie intense gebeden zijn nodig om de zielen te redden die zichzelf niet meer kunnen redden. Veel van deze zielen zullen de Waarschuwing niet overleven dus is het belangrijk dat zij, en alle anderen die geheel in staat van doodzonde verkeren, door goddelijke tussenkomst gered worden.

Jullie gebeden, het smeken om de redding van hun ziel, zijn nu noodzakelijk. Dat moet nu, tijdens de Goede Week, jullie prioriteit zijn want als jullie Mijn geliefde Vader, in Mijn Heilige Naam, vragen om dergelijke zondaars te redden, zullen jullie gebeden verhoord worden.

Kruistochtgebed (43) ‘Red zielen tijdens de Waarschuwing’

O, God Almachtige Vader,
namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
en ter herdenking van Zijn kruisdood
om ons van onze zonden te verlossen,
smeek ik U om de zielen te redden die zichzelf niet kunnen redden
en die tijdens de Waarschuwing misschien in doodzonde zullen sterven.
 
Als genoegdoening voor het lijden van uw geliefde Zoon,
verzoek ik U dringend om diegenen te vergeven
die niet in staat zijn om te streven naar verlossing
aangezien zij niet lang genoeg zullen leven
om Jezus, Uw Zoon, de barmhartigheid te vragen hen te bevrijden van de zonde.
Amen.

Bid voor alle zondaars! Het is Mijn grootste wens om heel de mensheid te redden. Enkel door de voorspraakgebeden kunnen deze zielen in duisternis gered worden.

Jullie geliefde Jezus Christus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie