Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Laat hen tot Mij bidden om onderscheidingsvermogen

Ontvangen op maandag 2 april 2012

15.30 u

Mijn liefste beminde dochter, jij moet nu tot rust komen want de aanvallen, door diegenen die Mijn waarachtig woord niet kunnen aanvaarden, houden aan.

Het is je niet toegestaan om Mijn woord te verdedigen. Maar nu draag Ik je op om je niet bezig te houden met diegenen die twijfelen aan Mijn woord want dat is niet jouw verantwoordelijkheid.

Mijn dochter, hoe verleidelijk het ook is om de echtheid te bewijzen van Mijn allerheiligste woord voor de mensheid in deze tijd, je mag dit niet doen.

Ik reageerde nooit op Mijn beulen tijdens Mijn kruisiging. Jij moet niet proberen om te reageren op diegenen die Mij door Mijn boodschappen willen vervolgen.

Het is niet op jou dat zij boos zijn, Mijn dochter, maar op Mij !

Ik kan de wereld alleen maar vertellen hoe zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, Ik kan hen niet dwingen.

Negeer dergelijke beschimpingen ! Vele komen van oprechte zielen die de behoefte voelen om vragen te stellen. Maar het is je niet toegestaan om daaraan te voldoen. Laat hen tot Mij bidden om onderscheidingsvermogen. Enkel Ik heb de verantwoordelijkheid voor hun ziel. Zelfs al bied jij lijden aan om de zielen te redden, is het nog steeds niet jouw verantwoordelijkheid.

Dus ga en zeg aan diegenen die in twijfel verkeren dat Ik het was die hem, Mijn apostel Thomas, aankeek terwijl Ik voor hem stond. Maar het was pas toen hij Mijn wonden aanraakte dat hij ten volle geloofde.

Jammer genoeg wordt aan veel zielen in de wereld deze luxe niet geboden.

Zij moeten weten dat er weinig tijd is om hun ziel voor te bereiden. Het is hun eigen, vrije keuze of zij al dan niet gehoor geven aan Mijn boodschap.

Jullie Jezus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie