Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij opgericht en deze kan nooit ophouden te bestaan.

Ontvangen op zaterdag 7 april 2012

10.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het schisma in de Katholieke Kerk waar Ik over sprak, heeft een aanvang genomen.

Mijn onderrichtingen, die nooit veranderd zijn sinds Mijn Heilige Schrift afgesloten werd met het Boek der Openbaring, worden nu betwist.

Door de eeuwen heen zijn er een aantal betwistingen, zienswijzen en theologische beoordelingen over Mijn heilig woord geweest.

Veel fijne mensen trokken de aanwijzingen en onderrichtingen, die Ik de mensheid bijbracht, in twijfel.

Een aantal van Mijn onderrichtingen werden gehekeld, geanalyseerd, er werd naar nieuwe interpretaties gezocht en vervolgens aanvaard.

Nochtans was dit overbodig. Want de waarheid werd door de profeten, die Mij voorafgingen, en daarna door Mij tijdens Mijn tijd op aarde, aan de mens geschonken.

De waarheid is nooit veranderd. De waarheid is eenvoudig.

Andere informatie, die niet opgenomen is in de Heilige Schrift, werd slechts om één reden door uitverkoren zielen als geschenk aan de wereld gegeven. Namelijk om jullie te helpen bij het overwegen van Mijn Offer voor de mensheid en om jullie de liefde, die Ik in Mijn Hart draag voor al Gods kinderen, te tonen en in herinnering te brengen.

Alle goddelijke openbaringen die tegenwoordig aan de wereld gegeven worden, zijn bedoeld als hulp om jullie voor te bereiden op het eeuwige leven.

Mijn Leer, in ere gehouden door de Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, wordt nu aangevallen als de eerste van vele uitdagingen die zullen leiden tot de scheiding van de Kerk.

Nieuwe wetten zullen ingevoerd worden om tegemoet te komen aan de moderne opinie en wel zodanig dat zij in de smaak vallen bij diegenen die, met trots in hun ziel, zich veeleer genoodzaakt voelen om de mensheid te sussen dan gehoorzaamheid te betonen aan de Leer van de Kerk.

Ik ben de Kerk. De kerk werd door Mij opgericht en kan nooit ophouden te bestaan.

Velen, waaronder zowel diegenen binnen de Kerk als van daarbuiten, zullen proberen om de structuur ervan te vernietigen.

Bid dat Mijn Heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI sterk zal blijven te midden van de tegenstand waarmee hij nu te kampen heeft.

Dit is een doelbewuste poging, door diegenen die verbonden zijn met de Valse Profeet, om een nieuwe kerk te creëren.

Deze sluwe mensen zullen jullie laten geloven dat het dezelfde kerk zal zijn maar dat kan niet.

Hoe kan Mijn Kerk met nieuwe wetten, verdraaide versies van de waarheid die Ik aan de wereld gaf, Mij vertegenwoordigen?

Dat kan niet! Daarom zal Mijn Vader Zijn Kerk, de ware getrouwe volgelingen, vanuit de Hemel besturen.

Hij zal de sleutels houden tot aan de Tweede Komst wanneer het Nieuwe Jeruzalem, de ene ware Kerk, uit zijn as zal herrijzen om eendrachtig door al Gods kinderen, alle religies, alle geloofsovertuigingen tot nieuw leven gebracht te worden.

Jullie geliefde Jezus Christus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie