Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Restkerk en de twee getuigen waarnaar in het Boek der Openbaring verwezen wordt

Ontvangen op zondag 15 april 2012

19.16 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat sommige van deze boodschappen voor jou nergens op slaan, maar je moet op Mij vertrouwen en weten dat Ik de inhoud van het Boek der Openbaring moet onthullen zodat de zielen weten wat ze in deze tijd mogen verwachten.

Aan diegenen met een klein geloof maar die Mijn woord, dat door deze profeet aan jullie gegeven wordt, aanvaarden: weet dat jullie nederigheid en verlangen, ontstaan uit een zuivere liefde voor Mij, jullie dichter bij Mijn Hart gebracht hebben.

Jullie zijn Mijn Restkerk. Jullie zijn de Kerk waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring.

Jullie zijn de vrucht van de vrouw die een kind van het mannelijk geslacht baarde en die verdreven werd naar de woestijn, waar jullie geïsoleerd zullen zijn maar toch eendrachtig verenigd, om Mijn heilig woord te verkondigen en de ware evangeliën te prediken.

De vrouw baart Mijn ware Kerk, Mijn trouwe kudde, die niet door de Valse Profeet misleid zal worden.

Jullie, Mijn Kerk, zullen gedurende 1260 dagen naar de woestijn verdreven worden waar jullie je toevlucht zullen nemen. Maar door de gave van de Heilige Geest zullen jullie gevoed worden met de vruchten van Mijn liefde.

De trouwe leden van Mijn Christelijke Kerken, waaronder Mijn gewijde dienaren en diegenen van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, zullen Mijn Kerk bijeen moeten houden.

Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren omdat de Heilige Mis onherkenbaar zal veranderen onder de heerschappij van de Valse Profeet.

Jullie zijn Mijn ware volgelingen en al de genaden van de Hemel worden over jullie kostbare zielen uitgestort.

Hoe bemin Ik jullie, kinderen, en hoe verzachten jullie Mijn lijden. Maar hoeveel pijn is er in Mijn Hart door diegenen onder Mijn volgelingen die zullen weigeren naar Mij te luisteren.

Zij zullen door de Valse Profeet in een web, naar de duisternis, getrokken worden en Ik kan hen niet redden.

Uit eigen wil zullen zij Mij in het gezicht slaan.

Mijn Restkerk zal het woord moeten verspreiden naar Mijn andere kinderen, met inbegrip van diegenen die Mij helemaal niet kennen.

Jullie, Mijn Restkerk, zullen Mijn profetieën en Mijn heilig woord moeten verkondigen aan diegenen die niet Christelijk zijn of die de Tien Geboden niet kennen.

Het zal jullie taak zijn om ervoor te zorgen dat de Heilige Bijbel gelezen en begrepen wordt.

Het zal aan jullie zijn om de wereld in te lichten over de volle betekenis van de zegels in het Boek der Openbaring, die Ik zal onthullen aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

De twee getuigen in het Boek der Openbaring:

Jullie, Mijn volgelingen, zijn één van de twee getuigen waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring en die vanuit de Hemel beschermd zullen worden.

Mijn woord – gegeven aan jullie, Mijn Restkerk – kan misschien als een lijk aan de kant geschoven worden, maar Mijn woord zal nooit sterven.

De Joden zullen de tweede van de twee getuigen zijn.

De twee lampen zijn Mijn Christelijke Kerken, de traditionele ware Kerk en die volgelingen van Mij die door de Valse Profeet aan de kant gezet zullen worden.

De twee olijfbomen zijn het Oude Jeruzalem – Israël en het Nieuwe Israël.

Zij, de Joden, zullen eindelijk beseffen dat Ik de Messias ben en hun prediking van de waarheid zal eveneens terzijde geschoven en verworpen worden door de Valse Profeet en de Antichrist.

Beiden zullen zich verslagen voelen, maar dat zal niet het geval zijn want jullie zullen samen met alle andere religies de ene, ware Kerk vormen – Het Nieuwe Jeruzalem dat uit de as zal herrijzen.

Jullie zullen de verschrikkelijke verdorven monarchie overleven, die zal ontstaan onder het tweevoudig leiderschap van de Valse Profeet en de Antichrist, die beiden in de poel van vuur – wat de hel is – geworpen zullen worden.

Deze vervolging zal niet lang duren en jullie zullen veel kracht en bescherming ontvangen.

Jullie zullen hulp krijgen en onder jullie zullen veel leiders opstaan om jullie door deze periode te loodsen.

Velen onder jullie zullen heiligen worden in Mijn Nieuw Paradijs en zullen, door geholpen te hebben bij het opbouwen van Mijn Restkerk, met Mij regeren in de Nieuwe Hemel en Aarde die bij Mijn Tweede Komst tevoorschijn zal komen.

Diegenen onder jullie die niet met Mij zijn, zullen een zeer korte tijd krijgen om te kiezen.

Jullie zullen ofwel voor de Valse Profeet en tegen Mij zijn of jullie zullen voor Mij zijn.

Kies voor het eerste en jullie ziel zal door de Bedrieger weggekaapt worden. Hoe hard het ook klinkt, het is de waarheid!

Het bewijs van Mijn aanwezigheid zal tijdens de Waarschuwing gegeven worden aan al Gods kinderen.

Bid dat jullie dan de waarheid - dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die vanuit de Hemel jullie oproept om jullie ogen te openen - zullen aanvaarden, opdat jullie kunnen zien en waardoor jullie zullen luisteren opdat jullie kunnen horen voordat het te laat is.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie