Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De volgende Paus mag dan wel door leden binnen de Katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn

Ontvangen op donderdag 12 april 2012

11.27 u

Mijn liefste dochter, veel mensen wijzen Mij nog steeds af in de wereld en dit heeft te maken met de publieke opinie.

Zoveel duisternis is neergedaald over al Gods kinderen waardoor zeer weinigen de moed vinden om Mijn woord in het openbaar te verkondigen.

De gelovigen zijn bang voor het verbaal geweld en de wrede spot die zij zouden moeten verduren wanneer zij openlijk over Mijn heilig woord zouden spreken.

Zelfs toegewijde volgelingen missen het lef om op te staan en te strijden tegen de verdorven wetten die in hun landen ingevoerd worden en die het woord van Mijn Vader trotseren.

Priesters zijn beschaamd gezien te worden bij het opkomen voor de waarheid van Mijn leer, uit angst verstoten te worden.

Omwille van de schande, die zij moeten verduren door de goddeloze zonden van een aantal van hun bloedeigen gewijden, is het voor hen nu – meer dan ooit – onmogelijk om hun stem te laten horen.

Wanneer een moedige gewijde dienaar beslist om op te staan en de waarheid van Mijn Leer te verdedigen, lijden zij ontzettend. Zij worden beschuldigd van een gebrek aan verdraagzaamheid, een gebrek aan mededogen, een gebrek aan liefde en een gebrek aan respect voor de mensenrechten.

Je ziet, kinderen, dat de waarheid van Mijn Leer, geuit door Mijn gewijde dienaren, beschouwd wordt als een leugen.

De leugens – die verdraaide versies van de waarheid, vervat in de Heilige Schrift – worden in plaats daarvan voorgesteld als de waarheid.

Satan heeft zoveel zielen overhaald, waaronder leiders binnen Mijn eigen Kerk, wat ertoe geleid heeft dat veel onschuldige mensen het moeilijk vinden om trouw te beloven aan Mijn Heilige Wil.

Hoe werd Ik afgevallen en aan de kant geschoven om het mogelijk te maken dat de leugens, die in de hoofden van Mijn gewijde dienaren geprent worden, door de meerderheid aanvaard worden.

Deze verdorven leugens reiken veel verder dan dat.

De waarheid van Mijn Geschriften, opgenomen in het Boek der Openbaring, werd door Mijn vele Kerken geïnterpreteerd. Zoveel variaties die allemaal gebaseerd zijn op menselijke interpretatie.

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste ware Paus op deze aarde.

Petrus de Romein (Petrus Romanus), is Mijn Petrus, de oorspronkelijke apostel die vanuit de Hemel Mijn Kerk zal besturen onder het bevel van Mijn Eeuwige Vader. Daarna, wanneer Ik bij de Tweede Komst kom om te heersen waarop alle religies één Heilige Katholieke en Apostolische Kerk worden, zal hij regeren over al Gods kinderen.

Ik spreek enkel de waarheid, Mijn dochter.

Ik moet jullie waarschuwen dat veel nieuwe zelfuitgeroepen profeten, die Mijn heilig woord – aan jou, de ware eindtijdprofeet gegeven – zullen tegenspreken, nu zullen opduiken.

Eerst zullen zij de gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen.

Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen worden en hun betekenis zal vaag en enigszins verwarrend zijn. Velen zullen deze zwakte van zich afzetten en hun boodschappen omhelzen want zij lijken op één lijn te zitten met de Heilige Schrift.

Zodra veel zielen verleid zijn, zal de aanval beginnen.

Zij, Mijn dochter, worden gestuurd om Gods kinderen voor te bereiden om de volgende Paus, die na Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus komt, te aanvaarden. Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn.

Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt.

Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen.

Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden.

Doe iets, kinderen, nu het nog kan! Spreek jullie afkeuring uit over de leugens die voorgesteld zullen worden door diegenen die trachten om jullie te overtuigen van de authenticiteit van de Valse Profeet.

Wees sterk! Blijf trouw aan Mij, jullie Jezus! Twijfel nooit aan Mijn heilig woord!

Het Boek der Openbaring is het ware woord van God. Het liegt niet!

Niet alle geheimen die erin vervat liggen, zijn jullie reeds bekend. Ik zal alles onthullen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, ook al zal de waarheid hevig aangevallen en als ketterij beschouwd worden.

Onthoud één belangrijke les! Mijn woord werd wanneer Ik op aarde leefde, toen Ik de eerste keer kwam, beschouwd als ketterij.

Mijn woord, nu aan jou gegeven, zal ook bij Mijn Tweede Komst als zodanig beschouwd worden door gelovigen, met inbegrip van Mijn gewijde dienaren die Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen.

Satan zal veel zielen opofferen om zijn laatste begeerten, het veroorzaken van het grootste zielsleed, te bevredigen.

Wees er zeker van dat het de Katholieke Kerk zal zijn, door Mij opgericht en onder het bevel geplaatst van Mijn geliefde apostel Petrus, die het zwaarst zal lijden in de eindtijd.

Wees te allen tijde op jullie hoede!

A.u.b., bid dit kruistochtgebed (44) Gebed om kracht om mijn geloof tegen de Valse Profeet te verdedigen.

Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij op Uw Leer te richten
en om te allen tijde Uw heilig woord te verkondigen.
Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet,
die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden.
Houd mijn liefde voor U sterk.
Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen
opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Schrift, nooit zal ontkennen
ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden
om mij aan te zetten Uw waarachtig woord de rug toe te keren.
Amen.

De waarheid staat geschreven in de Heilige Schrift.

Het Boek der Openbaring onthult niet alles omdat Ik, het Lam Gods, pas nu kom om het Boek te openen, zichtbaar voor de wereld.

Elke menselijke interpretatie aangaande de 1000 jaren is niet betrouwbaar.

Jullie mogen enkel vertrouwen op het woord van God.

Jullie geliefde Jezus

 

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie