Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Maak nooit misbruik van anderen, ook niet in het zakenleven, de politiek of eender welke werkkring

Ontvangen op donderdag 19 april 2012

20.00 u

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je al Mijn volgelingen meedeelt dat hun gebeden gehoord worden en dat als gevolg daarvan veel kwalijke gebeurtenissen ingeperkt worden.

Ik wens ook dat het bekend wordt dat ten gevolge van jouw lijden, Mijn dochter, Ik 4 miljoen zielen heb kunnen redden.

Mijn barmhartigheid werd uitgestort over deze kinderen van God, die vandaag de dag nog steeds in de wereld leven.

Andere offers worden aangeboden door die volgelingen van Mij die, door gebed en vasten, Mij helpen om de mensen te behoeden voor een vreselijk lot.

Jullie sterkte, liefde, trouw en volharding leiden ertoe dat de macht van Satan afgezwakt wordt.

Dit heeft bovendien tot gevolg dat de macht van de ene-wereldgroepering zwakker wordt.

Jullie moeten weten dat gebed het kwaad in de wereld verzwakt.

Hoe meer gebed, hoe minder macht Satan bezit.

Onderschat nooit het gebed en het lijden van zelfs maar één persoon, want dat levert veel gratie op voor diegenen die anders geconfronteerd worden met het vuur van de hel.

Kinderen, de liefde die jullie voelen, geschonken bij de geboorte als een natuurlijke gave, is een zuiver iets.

De haat dringt zelden jullie leven binnen voor jullie de jaren van verstand bereikt hebben.

Kinderen onder deze leeftijd zijn onschuldig, zuiver en nederig in Mijn ogen en zij zien de dingen op een eenvoudige, ongecompliceerde manier. Dat is de ware liefde die jullie in dit leven moeten proberen terug te vinden.

Wanneer jullie eenvoudig tegen het leven aankijken, God de Vader, Schepper van alle dingen, eer betonen en Zijn geboden onderhouden, worden jullie weer als een kind.

Jullie worden dan zuiver, liefdevol en eenvoudig van hart en zonder boosaardigheid. Bovendien zal jullie de kracht van de Heilige Geest gegeven worden waardoor jullie geloof onwankelbaar wordt.

Jullie zullen als een kind worden maar er zal jullie de wapenrusting van een krijger, van een oprecht en eervol lid van de strijdmacht van God, gegeven worden.

Te zijner tijd zullen jullie, zij aan zij, met Mij regeren in het Nieuwe Paradijs.

Houd jullie liefde voor anderen eenvoudig. Schenk nooit liefde op voorwaarde dat jullie er iets voor terugkrijgen.

Schenk in plaats daarvan onvoorwaardelijke liefde. Schenk liefde aan anderen als een geschenk aan God.

Bekijk iedereen die jullie in jullie leven tegenkomen door de ogen van God.

Iedere persoon werd door God geschapen. Iedereen werd in de wereld gebracht door de liefde van God.

Ook al worden bepaalde zielen geboren met een zwaar kruis om te dragen, zij worden door God met liefde in de wereld geplaatst.

Houd van elkaar, ondanks elkaars tekortkomingen, ter ere van Mijn Vader.

Ontdek ieder gezicht en kijk ernaar alsof jullie deze persoon door Gods ogen zien.

Pas dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om af te zien van het beoordelen van anderen.

Probeer het beste en het goede in anderen te ontdekken. Toon elkaar liefde en goedheid.

Maak nooit misbruik van anderen, ook niet in het zakenleven, de politiek of eender welke werkkring.

Wanneer jullie kwaad in anderen aantreffen, bid dan intens voor hun ziel en bied Mij een klein symbolisch offertje aan als boetedoening voor hun zonden.

Een beetje lijden, het brengen van kleine offertjes voor de ziel van anderen en gebed kunnen de intensiteit van de toekomstige, geprofeteerde vervolging milderen.

Wanneer jullie dat doen, kan de barmhartigheid van Mijn Vader over de wereld uitgestort worden met een zondvloed aan genaden.

Bid, bid, bid dat jullie gebeden zullen helpen om de mensheid passend voor te bereiden voordat de Waarschuwing plaatsvindt, zodat er weinigen omkomen vooraleer zij de kans hebben gekregen om in te zien dat Ik hen Mijn grootse geschenk van liefde, barmhartigheid en verzoening aanbied.

Jullie liefhebbende Jezus

Redder van de Mensheid

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie