Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik, jullie Jezus, zou Mijn eigen Kerk nooit kunnen ondermijnen

Ontvangen op maandag 16 april 2012

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al Gods kinderen en Ik verzeker jullie dat Ik, jullie geliefde Jezus, Mijn eigen Kerk nooit zou kunnen ondermijnen.

Ik zal echter niet achteraan staan toekijken hoe Mijn Kerk uiteenvalt door de hand van één bepaalde sekte die niet het recht heeft om een rol te spelen in de Heilig Stoel.

Want dat is precies wat de Valse Profeet en de bedriegers, die Satan verafgoden, proberen te doen. Zij willen de Katholieke Kerk ten val brengen en deze in kleine stukjes breken.

Op deze manier, Mijn kinderen, zal Satan in een laatste opstand God, de Schepper van alle dingen, tegenwerken.

Dit goddeloos plan om Mijn Kerk te verwoesten is al gedurende 100 jaar aan de gang maar, sinds 1967, is dit aangescherpt.

Veel bedriegers, die lid zijn van deze verdorven sekte die Satan aanbidt, zijn de seminaries binnengetreden om in het Vaticaan voet aan de grond te krijgen.

Hun bevoegdheden waren, hoewel ze door God toegelaten werden, tot nu toe beperkt. Naarmate de eindtijd dichterbij komt, zal dat veranderen.

Deze verdorven sekte zal nu alle krachten ontketenen om ervoor te zorgen dat zij een moderne vervanger voor Mijn Heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI zullen uitkiezen.

Al diegenen die Mijn Leer kennen, zullen veranderingen zien bij het opdragen van de Heilige Mis.

Er zullen nieuwe wereldse wetten ingevoerd worden die een belediging voor Mijn kruisdood zullen zijn.

Veel van Mijn toegewijde volgelingen zullen dit zien en zullen zich gekwetst voelen. Hun inzichten zullen verworpen worden en veel Sacramenten zullen niet meer aangeboden worden.

Dat is de reden waarom er veel voorbereiding nodig is.

Tot die Katholieken die gekwetst en onthutst zullen zijn: onthoud a.u.b. dat Ik er ben.

Roep tot Mij, jullie geliefde Jezus, en weet dat jullie niet bang moeten zijn om de waarheid over Mijn Leer te verkondigen.

Jullie moeten niet bang zijn om de ketterij de rug toe te keren.

Ik zal jullie begeleiden en beschermen op jullie tocht en jullie zullen geleid worden door de kracht van de Heilige Geest.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

 

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie