Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind

Ontvangen op vrijdag 20 april 2012

15.45 u

Mijn liefste beminde dochter, er moet Mijn kinderen verteld worden over de intense liefde die Ik in Mijn Heilig Hart draag voor elk kind dat op deze aarde geboren wordt.

Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind.

Ieder van jullie is een kind van God.

Hierdoor worden jullie door Satan en zijn demonen verguisd, gekweld en gekwetst.

Die verharde zondaars, leden van Satans leger, die weten dat God bestaat maar die ervoor kiezen om het Beest te verafgoden, weet dit.

Hoeveel eer jullie Satan ook bewijzen, denk eraan dat hij niet van jullie houdt.

Hij haat jullie en zal jullie vernietigen.

Zijn beloften om een paradijs te bieden, zowel op aarde als daarna, zijn holle leugens.

Zeer spoedig zal jullie het bewijs gegeven worden van Mijn liefde voor jullie. Er zal geen twijfel in jullie hart bestaan dat Ik, jullie geliefde Jezus, jullie wil omarmen, vergeven en eeuwige vrede, liefde, vreugde en geluk bezorgen in Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuw Paradijs.

Wees nooit bang om het leven dat jullie leiden – waarin jullie al de opgemerkte geschenken van weelde, seks en ander materieel comfort, die jullie aangeboden worden door Satan wiens heerschappij op deze aarde binnenkort ten einde loopt, verafgoden – de rug toe te keren.

Enkel Ik, jullie geliefde Jezus, kan jullie redden.

Mijn barmhartigheid is zo groot dat Ik jullie alles zal vergeven wanneer jullie berouw voelen.

Haast jullie, kom nu tot Mij!

Verlies geen seconde want jullie toekomstig geluk staat op het spel.

Ik beloof jullie eeuwig leven, vrede, liefde, vreugde en een schitterend Paradijs, waar jullie geliefd en gekoesterd zullen worden en waar jullie niets tekort zullen komen.

Als jullie Mijn hand van barmhartigheid nu niet kunnen aanvaarden, zullen jullie – als op de laatste dag het moment daar is– nog een laatste kans krijgen om Mij om genade te vragen.

Zodra deze dag aanbreekt, zullen jullie – velen onder jullie – de vergissing, die jullie gemaakt hebben, inzien.

Toch zal Ik jullie dan nog altijd in de armen sluiten als een verloren gewaand en zeer geliefd kind, ongeacht hoezeer jullie geleden hebben door de hand van het kwaad.

Het enige wat jullie moeten doen, zal erin bestaan tot Mij te roepen en te vragen om Mijn barmhartigheid.

Als jullie op dit moment in een web van bedrog en slechtheid verwikkeld zitten, waaruit jullie niet kunnen ontsnappen, vraag Ik jullie Mij te aanroepen door het bidden van dit kruistochtgebed (46) ‘Bevrijd mij van de ketenen van Satan’

O Jezus, ik ben verdwaald.
Ik ben verward en voel me een gevangene.
Gevangen in een web waaruit ik niet kan ontsnappen.
Ik vertrouw erop dat U, Jezus, mij te hulp komt
en mij bevrijdt van de ketenen van Satan en zijn demonen.
 
Help mij want ik ben verdwaald.
Ik heb Uw liefde nodig
om mij de kracht te geven in U te geloven en op U te vertrouwen
zodat ik gered kan worden van dit kwaad
en het licht mij getoond kan worden
waardoor ik eindelijk vrede, liefde en geluk kan vinden.
Amen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

maandag 30 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

zondag 29 april 2012

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

Boodschap: Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

zondag 29 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

Boodschap: God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

zaterdag 28 april 2012

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Boodschap: Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

donderdag 26 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

Boodschap: De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

woensdag 25 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Boodschap: Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

dinsdag 24 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Boodschap: Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

maandag 23 april 2012

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

zondag 22 april 2012

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Boodschap: Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

zondag 22 april 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie