Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Neem a.u.b. dit nieuwe geschenk van genezing, dat Ik jullie nu aanbied, aan

Ontvangen op dinsdag 15 januari 2013

22.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze missie wereldwijd blijft aangroeien en uitbreiden, zal deze gepaard gaan met nieuwe wonderen die, uit Mijn liefde en mededogen, geschonken zullen worden aan diegenen die vreselijk lijden. Toen Ik de eerste keer kwam, strekte Mijn barmhartigheid zich uit over diegenen die Mijn hulp nodig hadden.

Er zullen diegenen zijn, die doordrongen zullen zijn van gebrek aan geloof en die door vreselijk lichamelijk leed getroffen zullen worden. Bij diegenen die tot Mij komen, zal Ik het lijden verlichten. Ik zal dat doen om het geloof in hun ziel te ontsteken, maar het zal alleen door de kracht van de Heilige Geest zijn, dat zij genezen kunnen worden.

Breng Mij jullie lijden! Breng Mij jullie zorgen! Breng Mij jullie pijn! Kom tot Mij, door jullie gebeden, en Ik zal luisteren! Ik wil jullie allemaal in Mijn armen nemen en jullie beschermen.

Neem a.u.b. dit nieuwe geschenk van genezing, dat Ik jullie nu aanbied, aan. Het is in de vorm van een kruistochtgebed en zal jullie genezen naar geest, lichaam en ziel.

Door dit gebed begiftig Ik jullie met het kostbaar geschenk van genezing. Door het te bidden, zullen jullie begrijpen dat dit verzoek om hulp grote geschenken op jullie, en op diegenen die jullie in dit gebed insluiten, doet neerkomen. Als zodanig gaat dit gepaard met een bijzondere bescherming voor de heropleving van die verdwaalden, die onzeker zijn over hun geloof en die een gevoel van moeheid ervaren. Zij kunnen te lijden hebben onder twijfels. Zij kunnen lijden aan lichamelijke kwalen, die hun vermogen om Mij toe te laten hun vrede, liefde en troost te bezorgen, verwoesten.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed om deze zegen van genezing te ontvangen.

Kruistochtgebed (94) ‘Om geest, lichaam en ziel te genezen’

O lieve Jezus,
ik plaats mij voor U,
vermoeid, ziek, in pijn en met een verlangen om Uw stem te horen.
Laat mij geraakt worden door Uw goddelijke aanwezigheid
opdat ik doorheen mijn geest, lichaam en ziel
door Uw goddelijk licht overspoeld zal worden.
Ik vertrouw op Uw barmhartigheid.
Ik geef mijn pijn en lijden geheel aan U over
en ik vraag dat U mij de genade schenkt om op U te vertrouwen
zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis,
waardoor ik weer ongeschonden kan worden
en waardoor ik de weg van de waarheid kan volgen
en U kan toelaten mij naar het leven in het Nieuw Paradijs te voeren.
Amen.

Jullie moeten je eerst om jullie geloof bekommeren. Daarna zal Ik, door de genade van Mijn barmhartigheid, jullie verzoek om genezing overeenkomstig Mijn Heilige Wil beantwoorden.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang

zaterdag 12 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, dit is het moment voor de volgende fase in Mijn plan om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk, het Nieuw Paradijs, het Koninkrijk dat door Mij, de Mensenzoon, beloofd werd.

Boodschap: Ik verleen hun nu de genade van de tranen van liefde en bekering

vrijdag 11 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoor Mij a.u.b. en luister als Ik Mijn pijn kenbaar maak. Mijn hoofd, bedekt met doornen, wordt pijnlijk gekneusd aangezien Ik, tweeduizend jaar na Mijn tijd op aarde, de pijn van Mijn kruisiging onderga.

Boodschap: Wanneer jullie afbreuk doen aan de waarheid, of ermee knoeien, is het niet langer de waarheid. Al wat overblijft, is een leeg omhulsel.

woensdag 9 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe bekend ben Ik door de taal van de mensen, elke dag opnieuw, en toch ben Ik zo ver van hen verwijderd.

Boodschap: Luister niet naar overdreven beweringen die jullie wellicht over de eindtijd horen

dinsdag 8 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de wereld wil voorbereiden op Mijn Tweede Komst, moet Ik vragen dat al Mijn volgelingen volkomen op Mij vertrouwen

Boodschap: Enkel en alleen door de macht van God bestaan jullie. Enkel en alleen door de liefde van God zullen jullie eeuwig leven.

maandag 7 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij vraagt je misschien af waarom het de normaalste zaak van de wereld lijkt, wanneer Ik met jou communiceer.

Boodschap: Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (92) om de genade van volharding

zondag 6 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is door de Heilige Geest dat onbekenden, van over heel de wereld, nu gehoor geven aan deze oproep van de Hemel.

Boodschap: H. Maagd Maria: De komende tijd zal voor alle Christenen veeleisend zijn

vrijdag 4 januari 2013

Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden dat de Christelijke Kerken wakker worden voor de waarheid van deze boodschappen. 

Boodschap: H. Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen in zo’n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven

donderdag 3 januari 2013

Mijn kind, de reden waarom zoveel mensen in zo’n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven.

Boodschap: Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet

donderdag 3 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet.

Boodschap: H. Maagd Maria: Niet iedereen zal de vrijheid aannemen. Velen zullen partij kiezen voor de Boze en Mijn Zoon afwijzen.

woensdag 2 januari 2013

Mijn kind, er zal zich nu veel ontvouwen in de wereld en veel gebeurtenissen zijn nodig om Gods kinderen te zuiveren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie