Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Luister niet naar overdreven beweringen die jullie wellicht over de eindtijd horen

Ontvangen op dinsdag 8 januari 2013

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de wereld wil voorbereiden op Mijn Tweede Komst, moet Ik vragen dat al Mijn volgelingen volkomen op Mij vertrouwen. Ik houd van jullie. Ik zal altijd gehoor geven aan jullie gebeden om de verdorven daden, die door de vijanden van God in de wereld gepland worden, in te perken.

Ik bescherm jullie, Mijn geliefde volgelingen. Terwijl Ik de waarheid nooit voor jullie zou kunnen verbergen, moet Ik jullie waarschuwen voor de onnauwkeurige profetieën die op dit ogenblik door valse profeten aan de wereld overgebracht worden en die in het hart van de zielen schrik teweegbrengen.

De hand van Mijn Vader zal, zoals Ik jullie al eerder verteld heb, op die goddeloze mensen neervallen wanneer zij proberen Gods kinderen van de aarde weg te nemen voordat ze in de goede conditie verkeren om Mijn Koninkrijk te betreden.

Jullie mogen nooit toestaan dat angst de hoop of terreur de liefde vernietigt. De liefde zal het kwaad vernietigen. De liefde zal toenemen in de wereld en door Gods genade zich verbreiden, als antwoord op de gebeden van Zijn kinderen.

Luister niet naar overdreven beweringen die jullie wellicht over de eindtijd horen! Laat niet toe dat dergelijke verhalen, waarvan er vele neerkomen op fictie, jullie van streek brengen of jullie schrik aanjagen!

Ik, Jezus Christus, zal in Mijn barmhartigheid het kwaad vernietigen, aangezien Ik nooit zielen zal opgeven. God is liefde. Gods macht is almachtig.

God is barmhartig. Vergeet dat nooit!

Bid, bid, bid want jullie mogen niet toelaten dat jullie hart verontrust raakt wanneer gebed een groot deel van het kwaad in de wereld kan inperken. Geef jullie in liefde, hoop en vreugde aan Mij over en Ik zal al jullie angsten en onnodige zorgen wegnemen.

Wanneer jullie je opmaken voor een groot feest, zullen jullie altijd blij en opgewekt zijn. En ook al kunnen voor de grote dag veel verstoringen en zware tegenslagen optreden, zal alles vergeten zijn wanneer op de langverwachte dag bij dageraad de zon opkomt.

Zo moeten jullie Mijn Tweede Komst bekijken. Hoewel het kwaad – waarvan jullie in de aanloop getuige zullen zijn – jullie schrik zal aanjagen en jullie zal doen walgen, zal dat van korte duur zijn, want al snel zal het allemaal vergeten zijn.

Leef in vrede! Verlies nooit de hoop op Mijn grootse barmhartigheid! Ik zal diegenen, die van Mij houden, nooit in de steek laten.

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie