Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

Ontvangen op woensdag 23 januari 2013

16.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

De hemel verheugt zich over de snelheid waarmee Mijn goddelijke boodschappen en gebeden zich wereldwijd verspreiden. Dit is de tijd, zo lang geleden voorzegd, waarin Mijn heilig Evangelie over de gehele wereld gepredikt zal worden.

Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel, het woord, opgetekend overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.

Vandaag de dag wordt Mijn woord gesproken om het belang van Mijn Leer nog maar eens in de geest van de hedendaagse mensen te prenten. Het niet aanvaarden van het woord van God leidt tot de dood van de ziel.

Elke mens op aarde werd met een vrije wil geboren. Voor elke mens, die Mijn Vader het leven geschonken heeft, werd het Sacrament van het Doopsel ter beschikking gesteld. Maar niet elk kind van God werd de toegang verschaft tot dit belangrijk geschenk, dat de ziel reinigt en van demonen bevrijdt.

Elke mens had recht op de waarheid van Mijn Leer, maar de waarheid werd niet aan elke mens geschonken. In plaats daarvan werd de ziel van onschuldigen met valse religies gevoed. Dit leidde tot haat voor elkaar omdat de leugens, die door dergelijke valse religies voortgebracht en verspreid worden, het hart van de mensen aantastte.

De waarheid is dat Mijn heilig woord het voedsel van de ziel is. Zonder dat voedsel verdort de ziel. Wanneer deze verstoken is van de vrede, die Mijn liefde haar bezorgt, zoekt de ziel troost in de armen van wereldse dingen die haar uiteindelijk van elke vertroosting beroven.

Nu Mijn heilig woord in het hart van de afgestompte mensen ontstoken wordt, zal Mijn liefde zich verbreiden zodra de waarheid aan de mensheid geschonken wordt. Deze liefde zal hongerige zielen aantrekken en zo zal Mijn heilsplan voortgaan. Ik zal alle mogelijkheden uitputten, gebruikmakend van het hart van nederige zielen die oprecht van Mij houden, om heel het menselijk ras te redden. Het maakt niet uit welke God zij verafgoden, want zeer spoedig zal hen de waarheid geopenbaard worden. Daarna zullen zij naar niets meer verlangen, enkel naar Mijn glorieuze aanwezigheid.

Jullie Jezus 

 

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieƫn, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

dinsdag 22 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de waarheid niet geleerd werd.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie