Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

Ontvangen op maandag 28 januari 2013

21.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

De groei van het atheïsme heeft tot gevolg dat het louter vermelden van God, of van de door Hem voorgeschreven wetten, verontwaardiging veroorzaken. Het is nu alsof het een godslastering zou zijn, om te spreken over de rol van God in jullie leven.

Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen, om elke openlijke trouw aan God de kop in te drukken.

Het zal jullie, Mijn arme volgelingen, zeer moeilijk vallen om jullie stem in Mijn naam te verheffen. Zij zullen jullie beledigen en vreselijke dingen over Mij verkondigen, maar jullie zullen niet in staat zijn om Mij te verdedigen.

Die christelijke landen, waarvan de bevolking Mij eert, zullen door de creatie van deze wetten, die tegen Mijn Leer zullen ingaan, hun christelijkheid niet mogen betuigen

Zovelen willen Mij niet kennen. Diegenen onder jullie die dat wel doen, zullen vervolgd worden. Hiermee bedoel Ik dat, telkens jullie proberen tot Mij te bidden, jullie afzondering onderbroken zal worden. Elke keer dat jullie proberen de sacramenten te ontvangen, zullen deze moeilijk te verkrijgen geworden zijn.

Wanneer jullie gebedsgroepen oprichten, zal jullie bovendien gezegd worden om daarmee op te houden. Elke groep zal niet enkel in bepaalde kringen tegenstand ondervinden, maar zal ook ontdekken dat bedriegers zullen proberen bij hen binnen te dringen om de vruchten, die hierdoor voortgebracht worden, te verderven. Nooit eerder zullen jullie - in jullie toegewijdheid aan Mij, Mijn kruistochtgebedsgroepen of Mijn boodschappen - zo’n tegenstand gezien hebben.

Veel priesters en geestelijken reageren snel op Mijn oproep omdat zij Mij kennen en Mijn stem herkennen. Dus zullen velen verder opgeroepen worden aangezien aan Mijn verzoek – om de zielen, die hen toevertrouwd werden, voor te bereiden – gehoor zal gegeven worden.

Maar terwijl hun aantal stijgt, zal de verontwaardiging en afkeuring van anderen toenemen in hun kudde. Zij zullen lijden omwille van hun liefde voor Mij. Hun vijanden zullen uit diegenen bestaan, die van Mij houden maar die door anderen, aan wie zij trouw beloven, misleid worden. Nog anderen zullen door de geest van het kwaad bekoord worden om Mij te hekelen. Zij zullen dat doen om Mijn plan - om de Wil van Mijn Vader te volbrengen, om de zielen te behouden en om al Gods kinderen in Zijn Nieuw Paradijs te omhelzen – te verhinderen.

Jullie moeten jullie verzetten tegen dergelijke inspanningen, maar te allen tijde waardig blijven. Blijf bidden voor die gewijde dienaren van Mij die, zoals Judas vóór hen, Mij op de ene wang kussen terwijl zij Mij met de andere verraden.

Ik zal tijdens deze kwelling bij jullie blijven, want zelfs jullie zullen geschokt zijn door het venijn dat uit de mond stroomt van diegenen die beweren Mijn leerlingen te zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

Boodschap: Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

dinsdag 22 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de waarheid niet geleerd werd.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie