Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

Ontvangen op vrijdag 25 januari 2013

23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen. Zelfs koude en ver verwijderde zielen zullen bekeerd worden door de geschenken die Ik over de mensheid uitstort vanwege jullie edelmoedige antwoord op Mijn oproep vanuit de Hemel.

Niet één natie zal het nalaten om de kracht van de Heilige Geest aan te nemen. Niet één steen zal op de andere gelaten worden; niet één priester zal zich niet bewust zijn van Mijn boodschappen; niet één geliefde leerling zal onberoerd gelaten worden door het nieuws dat Ik breng. Zelfs diegenen die Mij verwerpen zullen een tweede maal terugkomen om Mijn woord te vernemen omdat Mijn Heilige Geest hun hart raakt.

Verheug jullie, want het is nog maar twee jaar geleden dat deze missie een aanvang nam en Mijn woord wordt in meer dan tweehonderd landen en in bijna veertig talen gelezen. Ik zal Mijn boodschappen blijven verspreiden, in elke taal, onder de rijken en de armen, onder atheïsten en gewijde dienaren van Mij.

Ik maak geen onderscheid tussen de persoon die niet in God gelooft en diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, wijden. Elke ziel is evenzeer net zo belangrijk voor Mij als diegenen die Mij kwellen, die Mij verraden, die Mij aan het huilen maken, diegenen die Mij aanvallen, Mij kruisigen en Mij haten – Ik houd van hen allemaal. Daardoor ben Ik geduldig. Ik weet dat, wanneer de waarheid doordringt, zij tot Mij zullen komen. Zij zullen dan snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat.

Dat is Mijn belofte en wanneer jullie verontrust zijn, gegeseld, uitgescholden en als dwazen afgeschilderd worden, is dat het enige waarop jullie je moeten focussen. Dit Nieuw Paradijs is er voor jullie allemaal. Wanneer jullie strijden om zielen te redden, bewaar dan deze belofte in jullie hart.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

Boodschap: Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

dinsdag 22 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de waarheid niet geleerd werd.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie