Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

Ontvangen op dinsdag 29 januari 2013

4.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast.

De tijd van de voorbereiding op de grote dag van Mijn Wederkomst moet nu met de grootste zorgvuldigheid een aanvang nemen. Als jullie, Mijn geliefde volgelingen, gehoor geven aan Mijn oproep, zal Ik jullie geloof doen toenemen en jullie zullen je overal vermenigvuldigen.

Deze missie is de bekroning van alle onderrichtingen, die door Mijn Vader aan de mensheid geschonken werden, aan al diegenen die jou voorgingen. Beseffen jullie niet dat, toen de profeten – van bij het begin – de Dag van de Heer beschreven, dit verwijst naar Mijn tijd, de tijd waarin Ik het laatste Verbond zal vervullen?

Het is Mijn plan te komen om jullie het eeuwig leven te bezorgen dat Ik beloofde toen Ik jullie, door Mijn kruisdood, van de ketenen van de zonde bevrijdde. Aan diegenen onder jullie, die voor Mij op hun hoede zijn: weet dat Ik jullie, in een dergelijke missie als deze, nooit zou kunnen bedriegen. Ik zou jullie niet vragen om Mij te helpen zielen te redden, de Boze te bestrijden of jullie tot bidden aanzetten, als Ik het niet was, jullie Jezus, die jullie nu oproept.

Mijn arme kleintjes, jullie leven in een wildernis die jullie niet zelf gecreëerd hebben. Ik ben jullie enige uitweg. Tenzij jullie Mij nu volgen, zullen jullie – al dolend, verdwalend en terwijl jullie afgeleid worden – tijd verspillen. Jullie geloof kan enkel door de heilige sacramenten sterk blijven. Bewaar jullie geloof en volg Mij na! Dat is alles wat Ik vraag. Bid bovendien voor de redding van zielen!

Ik zal jullie nooit veroordelen voor het niet aanvaarden van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen. Maar Ik zal jullie nooit vergeven als jullie lasteren tegen het woord van God, dat jullie door de kracht van de Heilige Geest geschonken wordt. Als jullie niet in Mijn boodschappen geloven, ga dan weg en ga door met jullie devotie tot Mij!

Mijn lieve leerlingen, jullie zullen snel opschieten om een grote strijdmacht en een sterke verdediging tegen de vijanden van God op te zetten. Spoor a.u.b., terwijl die toenemen in kracht, zoveel mogelijk van Mijn gewijde dienaren aan om jullie te helpen! Het is belangrijk dat zij, ongeacht hoeveel weerstand zij ondervinden, de behoeftigen nog voorzien van de dagelijkse Mis en het Sacrament van de Heilige Communie.

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

Boodschap: Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

dinsdag 22 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de waarheid niet geleerd werd.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie