Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

Ontvangen op dinsdag 22 januari 2013

10.24 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de waarheid niet geleerd werd.

Waar er geen gewag gemaakt wordt van God, in die naties die Mij niet eren hoewel zij zich bewust zijn van wie Ik ben, zal Mijn goddelijke aanwezigheid nu elke hoek vullen. De sluier van duisternis zal opgeheven worden en eindelijk zullen deze uitgehongerde zielen Mijn Heilige Geest drinken en Mijn heilig woord verslinden. Na al die tijd zal hen, door de verspreiding van Mijn gebedsgroepen, de waarheid gegeven worden.

Ik zinspeel op die naties waar jullie kerken er leeg bij liggen, waar de Sacramenten zelden ter beschikking gesteld worden en waar de dagelijkse Missen niet langer opgedragen worden. Het is aan jullie, Mijn geliefde leerlingen, om Mijn heilig woord uit te dragen zodat duistere zielen en diegenen die niets over Mij weten, verlicht en zachtaardig aangemoedigd worden om tot Mij te komen.

Ik zegen jullie, en door de kracht van Mijn diepe liefde voor eenieder van jullie, zal Ik jullie aantal sterk doen toenemen. Mijn gebedsgroepen zullen in elk land opgericht worden, en met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren.

Herinner allen aan Mijn Leer! Herinner de zielen eraan de Heilige Bijbel te lezen, één van de grootste geschenken die aan jullie door Mijn Vader gegeven werden. Bid Mijn gebeden, lees Mijn glorieuze boodschappen en bid dat jullie zelfs de meest versteende harten kunnen bereikeIk zal jullie veel gaven verlenen en Ik zal jullie onderrichten bij elke stap die jullie nemen op de weg van de waarheid.

Jullie Jezus

 

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieƫn, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie