Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

Ontvangen op zondag 27 januari 2013

20.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden. Er zal jullie weldra, door een aantal van hen, opgedragen worden om van dit werk af te stappen.

Jullie zullen net zo behandeld worden als Mijn leerlingen dat werden door de priesters van hun tijd. Ook hen werd gezegd zich van Mij te verwijderen en het was velen niet toegestaan de tempels binnen te gaan om God, Mijn Eeuwige Vader, eer te bewijzen.

Veel misverstanden over Mijn beloftes aan de mensheid zullen aangewend worden als een middel om anderen aan te zetten Mij te verwerpen terwijl Ik op dit moment aan geheel de wereld Mijn woord meedeel.

Jullie, Mijn leerlingen, zullen van ketterij beschuldigd worden en er zal jullie gezegd worden dat jullie de heilige Leer niet volgen.

Er zullen door Mijn gewijde dienaren vreselijke fouten gemaakt worden, wanneer zij op de weg naar Mijn Koninkrijk de verkeerde splitsing zullen volgen. Zij zullen dat doen uit onwetendheid, want velen onder hen gaan ervan uit dat zij de profetieën, die Ik voor Mijn Tweede Komst nog aan de wereld moet openbaren, reeds kennen.

O, hoe verward zullen zij zijn wanneer hun opgedragen wordt om het verkeerde te doen door Mijn waarschuwingen, die aan allen gegeven worden voor de redding van zielen, af te wijzen. De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend.

Geen enkele gewijde dienaar in Mijn Kerk begrijpt het Boek der Openbaring al. Zij zullen op de hoogte gebracht worden en dat zal Ik in delen doen. Jullie mogen dat maar weten, wanneer Ik beslis dat de tijd rijp is.

Open jullie hart voor de waarheid, a.u.b.! Wees voorzichtig wanneer jullie het woord van God, aan Zijn uitverkoren zielen gegeven, beoordelen! Oordeel streng over hen en jullie zullen overeenkomstig geoordeeld worden! Wijs hen wreed af en ook jullie zullen door Mijn hand van gerechtigheid afgewezen worden! Neem deze met liefde aan en Ik zal jullie in Mijn heilige armen sluiten!

Niets van wat Ik jullie nu geef, is in tegenspraak met het Boek van Mijn Vader, want dat is niet mogelijk. Ik kom nu om de onderrichtingen, die tijdens Mijn tijd op aarde door Mij uiteengezet werden, af te sluiten. Zodra Mijn werk voltooid is, zal eindelijk Mijn Verbond vervuld zijn. Dan breng Ik het meest heerlijke geschenk van eeuwig leven.

Jullie Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

Boodschap: Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

dinsdag 22 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de waarheid niet geleerd werd.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie