Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet

Ontvangen op donderdag 3 januari 2013

21.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet.

Ik besef hoe moeilijk het voor jullie is om te geloven in een ander leven dan datgene dat jullie nu leven. Ik weet dat het jullie moeilijk valt om Mijn goddelijke aanwezigheid aan te nemen. Weet echter dat, wanneer jullie van iemand houden, de aanwezigheid van God in jullie ziel dit geschenk mogelijk maakt. Gebruik deze liefde om Mij te aanroepen en Ik zal tot jullie hart spreken.

Dit is een tijdperk waarin jullie – zeer spoedig – instinctief zullen weten, dat veel gebeurtenissen in de wereld veroorzaakt worden door het kwaad dat aanwezig is in het hart van mensen met wreedheid in hun ziel.

Dit is de tijd waarin Ik Mijn stem onder jullie zal laten horen. Ik spreek door Mijn profeten om jullie te verlichten, zodat Ik jullie de liefde kan tonen die Ik voor jullie bezit. Trek niet weg van Mij! In jullie ziel is er een vonk van herkenning ten aanzien van Mij. Voor jullie is het nu tijd om over jullie toekomst na te denken, want jullie moeten dit weten: zonder Mij, zonder Mijn liefde en Mijn barmhartigheid, zullen jullie nooit vrede vinden.

Ik ben de waarheid. Ik breng nieuws dat jullie misschien niet bevalt, maar Ik spreek de waarheid. In het begin is de waarheid moeilijk te aanvaarden, want het brengt zowel het slechte als het goede aan het licht. Mensen willen enkel de aangename kant zien, maar zeer dikwijls verdoezelen de uiterlijk hartelijke grapjes gewoon de waarheid. Velen kunnen de waarheid – het bestaan van God, de Schepper van alle dingen – niet smaken. Maar zij zijn wel bereid om de onwaarheden, die hen voorgehouden worden, aan te nemen.

Dit zijn slechts voorbijgaande vormen van prikkeling en deze zijn zinloos. Zij slagen erin om jullie af te leiden en geven jullie een vals gevoel van zekerheid. Maar zij hebben geen inhoud.

Denk eraan, jullie tijd op aarde is gewoon een vorm van ballingschap, teweeggebracht door de zonde.

Ik kwam om het menselijk ras van de zonde te verlossen, toen Ik de eerste keer kwam. Jammer genoeg werd Ik niet verwelkomd. Ik werd vermoord en stierf aan het kruis voordat Ik aanspraak kon maken op Mijn Koninkrijk. Nu zal Ik, zoals voorzegd, terugkomen om het Koninkrijk, dat Mij beloofd werd door Mijn geliefde Vader, op te eisen. Deze keer zal Ik jullie allemaal voorbereiden op deze gebeurtenis, op – dat beloof Ik jullie nu – het grootste geschenk van al.

Jullie zijn kinderen van God, of jullie dat feit nu wel of niet aanvaarden. Jullie zijn zeer geliefd. Ik zal jullie verlichten als jullie tot Mij komen en Mij vragen jullie te helpen. Er valt niets te vrezen, want Ik ben jullie Jezus en voor jullie stierf Ik een dood van groot lijden. Jullie eigen lijden, waarbij jullie verloren en in verwarring ronddwalen en waardoor jullie het onmogelijk achten om vrede te vinden, is bijna voorbij.

Kom, volg Mij! Ik heb grote plannen en Mijn Godheid zal aan allen bewezen worden. Zelfs diegenen die Mij blijven afwijzen, zullen de waarheid gepresenteerd krijgen wanneer Mijn glorieuze Tweede Komst door meer dan zeven miljard mensen aanschouwd zal worden.

Niemand zal daarna ontkennen dat Ik besta. Zij zullen beseffen dat dat onmogelijk is, maar toch zullen velen weigeren om het Nieuw Koninkrijk, dat Ik voor al Gods kinderen zal onthullen, aan te nemen.

Keer jullie niet af, want Ik wil jullie redden en jullie, en de hele mensheid, naar het erfdeel brengen waarvoor jullie allemaal geboren werden.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieƫn, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie